Wybrane projekty

Poniżej przedstawiamy informacje o wybranych projektach

AXA Direct wdrożyła jako system do obsługi szkód ClaimCenter, dostarczane przez partnera Sollers Consulting – firmę Guidewire.

Sollers Consulting wspiera dostosowanie ClaimCenter do procesów obsługi bezpośredniej likwidacji szkód. W zakresie prac jest analiza biznesowa, projektowanie rozwiązań, konfiguracja, integracja, testy, koordynacja (scrum master). Prowadzimy również coaching w obszarze wdrożenia metodyki agile.

Basler(ubezpieczenia majątkowe, Niemcy) planuje transformację firmy poprzez uproszczenie procesów biznesowych, zwiększenie efektywności współpracy z pośrednikami oraz wymianę starych systemów IT.

Aby przygotować się do transformacji, Basler postanowił przeprowadzić Proof of Concept rozwiązania Guidewire oraz metodyk zwinnych. Sollers Consulting wsparł przeprowadzenie PoC, które udowodniło, że zarówno rozwiązanie, partner wdrożeniowy, jak i metodyka prowadzenia projektu powinny dobrze sprawdzić się podczas docelolwego projektu.

Europejski Fundusz Leasingowy podjął decyzję o przeglądzie swojej architektury IT w zakresie systemów informatycznych wspierających operacje.
W ramach tego konceptu eksperci Sollers Consulting przeprowadzili projekt rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju architektury IT oraz przygotowania niezbędnych wymagań. Prace obejmowały zdefiniowanie i analizę kilku hipotez rozwoju architektury oraz rekomendację najlepszej z nich. W ramach wdrożenia tego rozwiązania zdefiniowane zostały szczegółowe wymagania do kluczowych komponentów, które wspierały krytyczne procesy biznesowe i uwzględniały obecne komponenty architektury informatycznej.

Europejska grupa finansowa Eureko postanowiła uruchomić fundusz emerytalny przy okazji reformy w Rumunii. Sollers Consulting kompleksowo wsparł utworzenie nowej firmy oraz wyposażenie jej w odpowiednią architekturę informatyczną. Mimo późnego startu prac względem konkurencji, firma znalazła się w pierwszej piątce funduszy emerytalnych.

Specjaliści Sollers Consulting pomagali w zdefiniowaniu i wdrożeniu pełnej Architektury Korporacyjnej. Zaprojektowali procesy biznesowe, strukturę organizacyjną, poszczególne stanowiska, a także wsparli rekrutację. Po stronie architektury IT wsparcie objęło: zaprojektowanie architektury systemów IT, wsparcie wyboru dostawców i zaprojektowanie komponentów „szytych na miarę” dla klienta, zarządzanie dostawcami, budowę i testy komponentów „szytych na miarę”, integrację całej architektury.

Generali zdecydowało się na wymianę systemu centralnego na najnowszą wersję systemu INSIS oraz uruchomienie portalu sprzedażowego zgodnego z Responsive Web Design (RWD). Projekt prowadzony był w metodyce Scrum.

W projekcie uczestniczyli specjaliści z zespołu doradczego i IT Sollers Consulting. Wykorzystane zostały doświadczenie we wdrażaniu systemu INSIS, a także kompetencje User Experience oraz RWD, dzięki którym Sollers Consulting wsparł budowę nowego procesu sprzedaży ubezpieczeń przez Internet, udostępnionego w pierwszej kolejności dla klientów i pracowników Call Center, a następnie agentów.

HDI Asekuracja planowała zaktywizować sprzedaż i zdywersyfikować portfel poprzez udostępnienie nowego narzędzia dla sieci sprzedaży. Dodatkowo potrzebne było uproszczenie i skrócenie procesów obsługi, opartych do tej pory o papierowe dokumenty. Firma potrzebowała także czyszczenia danych, ze względu na braki oraz poziom duplikacji.

Sollers Consulting opracował biznesową strategię wdrożenia w oparciu o business case i wspólnie z ekspertami HDI Asekuracja przedefiniował procesy biznesowe. Zaprojektowane rozwiązanie do sprzedaży zostało zbudowane przez zespół IT Sollers Consulting; w międzyczasie nastąpiła również reorganizacja Call Centre oraz zdefiniowanie zasad i przeprowadzenie czyszczenia danych przy pomocy reguł wdrożonych w systemie centralnym TIA.

ING Bank Śląski przygotowuje innowacyjny system bankowości internetowej Moje ING, wykorzystujący paradygmat Responsive Web Design. Projekt prowadzony jest zgodnie z metodyką Scrum.
Specjaliści Sollers Consulting tworzą dwa zespoły scrumowe, uczestniczące w pracach programistycznych. Odpowiadamy za przygotowanie funkcjonalności związanych z obsługą konta klienta (zarządzanie danymi, adresami, dostępem, blokadami, aplikacjami, kontaktami, etc.), jak również transakcjami zaplanowanymi (mechanizmy związane ze zleceniami stałymi). Zbudowaliśmy również wersję demonstracyjną całego systemu, jako pomoc dla nowych klientów, chcących zapoznać się z aplikacją Moje ING, jak również materiałem szkoleniowym dla pracowników w oddziałach ING.

Nationale-Nederlanden poszukiwało innowacyjnego rozwiązania do sprzedaży ubezpieczeń, dającego nowe możliwości współpracy z bankami oraz innymi partnerami.

Potrzebą biznesową NN była możliwość wprowadzania nowych produktów oraz usług szybko i efektywnie. Stąd decyzja o wdrożeniu platformy złożonej z dwóch systemów: TIA jako system centralny oraz RIFE jako warstwa front-endowa, które umożliwiają realizację tego założenia – obecnie NN może wprowadzać nowe produkty w ciągu kilku tygodni. Wdrożenie obu systemów trwało niewiele ponad pół roku.

Sollers Consulting wspierał projekt całościowo, od analizy potrzeb biznesowych i definicji backlogu wspólnie z ekspertami NN, przez development (konfigurację i customizację TIA i RIFE oraz integrację z innymi systemami NN). Projekt prowadzony był zgodnie z metodyką zwinną Scrum, co umożliwiło pracę bardzo dynamiczną, jednocześnie gwarantując monitorowane jej efektów na każdym etapie projektu.

Celem projektu, w którym uczestniczył Sollers Consulting, było przygotowanie uruchomienia nowej firmy. Było to pierwsze w polskich ubezpieczeniach wdrożenie całej architektury IT prowadzone zgodnie z metodyką Scrum. Do wsparcia operacji wybrany został system centralny niewdrażany wcześniej w Polsce (INSIS).
Zespół specjalistów IT i konsultantów Sollers Consulting pomógł w efektywnym wdrożeniu systemu centralnego, jak również narzędzi sprzedażowych dla agentów i portalu dla klientów, zapewniając jednocześnie transfer wiedzy do rosnącego zespołu klienta. Systemy IT Proama uzyskały szereg nagród i wyróżnień ze względu na wysokie User Experience. Proama odniosła również błyskawiczny sukces w wynikach sprzedaży.

Sollers Consulting wspierał wdrożenie nowej platformy likwidacji szkód w Warcie po fuzji z HDI Asekuracja. Warta zdecydowała się na system ClaimCenter, dostarczany przez Guidewire. Projekt prowadzony był w metodyce Scrum.

Projekt wsparty został przez konsultantów oraz specjalistów IT Sollers Consulting, zaangażowanych od fazy incepcji – zdefiniowania zakresu prac – przez development i stabilizację rozwiązania. Podczas projektu ClaimCenter został zintegrowany z systemem polisowym Warty. Wdrożenie w Warcie jest jednym z najszybszych takich projektów na świecie, mimo wielkiego tempa prac udało się także zapewnić pełen transfer wiedzy do zespołu Klienta.

P&V i Sollers Consulting rozpoczęły współpracę w 2016 r. w ramach transformacji P&V. Spółka P&V poszukiwała wówczas partnerów, którzy mogliby przeprowadzić nie tylko wdrożenie technologiczne, ale również podnieść innowacyjny potencjał firmy dzięki zastosowaniu metodologii Agile w procesie zarządzania projektem.

Sollers Consulting dokonał wdrożenia centralnego systemu operacyjnego oraz implementację następujących rozwiązań Guidewire: PolicyCenter, Portals, DataHub. Sollers Consulting był również odpowiedzialny za budowę DevOps w P&V. Sollers Consulting został wybrany przez P&V z uwagi na doświadczenie w podobnych projektach w Europie oraz ze względu na partnerskie podejście do pracy zespołowej podczas prowadzenia cyfrowych transformacji.

Współpraca między firmami miała miejsce w latach 2016-2017. P&V i Sollers planują dalsze wspólne projekty.