DevOps

Nasze wsparcie dla Twojej organizacji.  

DevOps

Nasze wsparcie dla Twojej organizacji.  

DevOps przynosi istotne korzyści

 

Krótszy Time-to-Market

zmian w systemach IT

dzięki skróconym cyklom

kolejnych wersji / cyklom wydań

Podnosi jakość i niezawodność

dostarczonych rozwiązań IT

dzięki wyższej automatyzacji

Wydania na żądanie dają

niespotykaną elastyczność w zarządzaniu

wymaganiami informatycznymi

Znacząca oszczędność czasu

na konfigurację środowisk i testowanie,

szczególnie przy niewielkich zasobów IT

Kultura i Procesy 

Culture

Kultura

Zarówno zespoły odpowiedzialne za infrastrukturę jak i programowanie czują

się częścią projektu. Istotnie zwiększa to ich zaangażowanie.

Procesy 

Dostarczenie kodu oraz jego wdrożenie

są częścią jednego zautomatyzowanego wdrożenia.

Nie ma typowego przekazania prac pomiędzy zespołami.

Tools

Narzędzia 

Dobrze zbudowane procesy wymaga

 odpowiednio dobranych narzędzi, aby osiągnąć

wysoką automatyzację oraz wydajność.

Zoptymalizuj pracę całej firmy, korzystając z narzędzi i tworząc kulturę DevOps*   
 • Ciągła Integracja i Ciągłe Dostarczanie Prac
 • Rozwiązania chmurowe i automatyzacja infrastruktury
 • Automatyzacja testów jakości kodu
 • Doświadczony i mobilny zespół

 

*Sollers Consulting świadczy usługi we wszystkich wskazanych obszarach. Oferujemy także nasze autorskie produkty – BATS  oraz GoQu

Results you may expect

System centralny w infrastrukturze Chmurowej

 

W oparciu o nazsze projekty transformacji cyfrowej stworzyliśmy zestaw produktów, które mogą pomóc naszym klientom na drodze ich cyfrowej przemiany. 

 

 

Przygotowanie środowiska w chmurze

 

 • Sollers Consulting ma gotowy do zastosowania plan projektu wdrożenia systemów centralnych (pakiet Guidewire/TIA/INSIS) oraz ich architekurę w chmurze AWS/Azure. Oznacza to, że wiemy dokładnie, które usługi chmurowe należy wykorzystać, aby osiągnąć najlepszą wydajność i optymalizację kosztów.
 • Nasza predefiniowana architektura obejmuje także wszystkie dodatkowe moduły systemów centralnych, np. Portale sprzedażowe/DataHub.
 • Jesteśmy otwarci na migrowanie do chmury innych podsystemów połączonych z centralnym systemem ubezpieczeniowym. Mając pełen obraz obecnej struktury informatycznej, proponujemy docelową architekturę, odwołując się przy tym do naszego doświadczenia oraz wykorzystując naszą gotową do wdrożenia architekturę.
 • Oferujemy usługi utrzymaniowe, a także migrację lokalnych środowisk do chmury.

Utrzymanie infrastruktury chmurowej

 • Sollers Consulting posiada gotowy do zastosowania zestaw narzędzi służących do utrzymania środowiska znajdującego się w chmurze.
 • Będziemy monitorować kluczowe parametry chmury, takie jak wykorzystanie CPU, RAM, dysku, etc.
 • Nasz zespół będzie sprawdzać kluczowe dla biznesu punkty końcowe, np. strony WWW, portale, API, itd.
 • Możemy monitorować SLA najważniejszych operacji biznesowych, np. wyliczania ofert, itp.
 • Nasz zespół będzie wprowadzać wszystkie kluczowe aktualizacje na poziomie systemu operacyjnego i serwera aplikacji

Migracja środowisk lokalnych do chmury

 • Sollers posiada gotowy zoptymalizowany plan projektu, jak przenieść istniejące w środowiska lokalne do chmury.
 • Do klienta należy decyzja, o podejściu do oprogramowania innych podmiotów (systemy satelitarne, ESB, itd.) – możemy przenieść je do chmury bądź zostawić w obecnym stanie.
Wiodący ubezpieczyciel majątkowy w Polsce (INSIS)  INSIS PC z autorskim portalem sprzedażowym Ponad 10 środowisk oraz Produkcja, wszystkie z nich w lokalnie Całkowicie zautomatyzowane wdrożenie kodu z procesem zapewnienia jakości znacznie przyspieszyły cykl wdrożenia.
Japoński ubezpieczyciel, oferujący ubezpieczenia majątkowe direct Japoński ubezpieczyciel oferujący ubezpieczenia majątkowe direct, spółka zależna w międzynarodowej grupie finansowej, dotychczasowy system zastąpił systemem Guidewire. Celem było zautomatyzowanie oraz digitalizacja procesów firmy, podniesienie jakości doświadczenia klienta, promocja usług mobilnych, a także większa elastyczność i konkurencyjność firmy na rynku.
Wiodąca firma ubezpieczeniowa z Wielkiej Brytanii Guidewire PolicyCenter©, ClaimCenter© oraz rozbudowana infrastruktura: 40 środowisk testowych i deweloperskich, wiele punktów integracji. Migracja do chmury AWS oraz automatyzacja procesu umożliwiły skrócenie czasu uruchamiania nowych środowisk testowych z 2 miesięcy do 1 godziny. Zautomatyzowana analiza kodu w połączeniu z częściowo zautomatyzowanymi testami znacząco podniosły jakość kodu i skróciły czas testów.
Michał Piotrowicz
Infrastructure Leader