Wdrażanie metodyk zwinnych

W Sollers Consulting z sukcesami wykorzystujemy podejście zwinne (Agile) do zarządzania w projektach przeprowadzanych dla wiodących instytucji finansowych, np. wdrożenie Front-Endu sprzedażowego czy implementacja systemów centralnych do zarządzania polisami i likwidacją szkód.

Nasi klienci mogą skorzystać z usług doświadczonego zespołu, składającego się m.in. z kierowników projektu i Scrum Masterów, którzy wykorzystywali metodę zwinną „Scrum” w projektach dla różnych firm.

Sollers Consulting wspierał już proces wdrożenia metodyki Agile w kilku firmach ubezpieczeniowych.

Dla wielu organizacji wprowadzenie nowych metod zarządzania projektami i rozwojem oprogramowania to duże wyzwanie. Dlatego ważne jest przy tym wsparcie zewnętrznych konsultantów.

By wspierać naszych klientów w najlepszy możliwy sposób, rozwinęliśmy dwie formy współpracy:

  1. Projekt realizowany wspólnie klientem, przy którym Sollers Consulting wdraża u klienta rozwiązanie IT posiłkując się metodyką Agile. Pracownicy z klienta współuczestniczą w projekcie w zespołach Scrum i w ten sposób uczą się w praktyce metodyki Agile, którą mogą potem wykorzystać w innych projektach.
  2. Kilku doświadczonych praktyków Scrum z Sollers Consulting zostaje członkami zespołów projektowych. Naszym ekspertom powierza się zadania w związku z realizowanym projektem (jak tworzenie oprogramowania lub refinement historyjek użytkownika), ale jednocześnie wspierają oni wykorzystywanie zwinnych metodyk. Jako Scrum Masterzy zapewniają zespołowi praktyczny trening zwinnych metodyk i na co dzień służą pomocą jako mentorzy Agile.

Obie formy współpracy zapewniają, że klient może w praktyce nauczyć się metodyki Agile w ramach projektu wdrożeniowego, a jednocześnie zostanie dostarczone rozwiązanie IT.

Zapewniamy wsparcie klientom, by mogli zakorzenić w swych firmach następujące czynniki sukcesu metodyki Agile:

Dzięki stosowaniu Agile Sollers Consulting był w stanie:

  1. wdrożyć system zarządzania likwidacją szkód w przeciągu siedmiu miesięcy
  2. przygotować nowo powstałą firmę ubezpieczeniową do sprzedaży pierwszych polis ubezpieczeniowych już po pięciu miesiącach od rozpoczęcia projektu

Nowoczesne metody zarządzania zwinnego promują bliską współpracę zespołów biznesowych i IT w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego dostarczania korzyści dla firmy.

Dzięki wykorzystaniu Agile proces powstawania rozwiązań IT staje się transparentny dla klienta; ważną zaletą jest także iteracyjność projektu – dostarczanie funkcjonalności etapami. Interesariusze są silnie zaangażowani w projekt i mają wiele możliwości, by zarządzać priorytetami i wprowadzać modyfikacje. Z tych względów ryzyko projektu jest niższe niż w przypadku klasycznych metod.

Zalety Agile w porównaniu do klasycznych, kaskadowych metod zarządzania zostały potwierdzone przez analityków, np. grupy Standish Group.

Dlatego właśnie coraz więcej przedsiębiorstw chce korzystać z zalet metodyk zwinnych.