1. Homepage
 2. -
 3. Sollers Offering
 4. -
 5. Podejście Agile i DevOps

Podejście Agile i DevOps

Podejście Agile i DevOps

Dziś każda dobrze prosperująca instytucja finansowa jest w głębi serca firmą informatyczną.

Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez szybkie i sprawne tworzenie oprogramowania jest tak samo ważne, jak każda inna funkcja biznesowa.

Aby pozostać konkurencyjnym na rynku wiele firm przechodzi obecnie transformację Agile.

W 14. raporcie State of Agile wyróżnia sie 2 główne powody przyjęcia praktyk zwinnych.

Mimo, że metodyki zwinne cieszą się ogromnym zaufaniem, wiele firm nie realizuje ich założeń. Można wymienić dwie przyczyny takiego stanu rzeczy:

 • Stosowanie praktyk i terminologii Agile tylko powierzchownie, bez rzeczywistych zmian w organizacji pracy;
 • Koncentracja na organizacji i zarządzaniu poprzez metodyki zwinne, przy jednoczesnym ignorowaniu jej najbardziej wpływowych aspektów - tj. określenia zakresu i zarządzania nim oraz wdrażania zaawansowanych rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych.

 

Aby osiągnąć wymierne rezultaty biznesowe, organizacje muszą zmienić strukturę organizacji i infrastrukturę IT, a także udoskonalić procesy i narzędzia wykorzystywane do rozwoju oprogramowania. Następnie należy wybrać najbardziej wpływowe aspekty Agile i DevOps i dostosować je do własnych realiów biznesowych. Tylko wtedy możemy dostarczać prawdziwą wartość użytkownikowi końcowemu.

 

Firmy, które wdrażają Agile i DevOps wewnątrz organizacji zauważają następujące korzyści.

 

 

Sollers Consulting wspiera instytucje finansowe w ich przygodzie z Agile i DevOps. Wiemy, że banki i firmy ubezpieczeniowe działają w wysoce regulowanych środowiskach, co oznacza, że w podejściu musimy uwzględnić również aspekty formalne. Nie zmienia to jednak faktu, że poprzez wdrożenie praktyk zwinnych jesteśmy w stanie skrócić czas wejścia produktów na rynek.

 

Razem z naszymi klientami zwiększamy wydajność i skalę oferowanych usług dzięki wdrażaniu kultury Agile i następujących praktyk.

Zarządzanie zakresem prac i zarządzanie produktem:

 • Wspólnie analizujemy oraz oceniamy realizowane i planowane spektrum projektów uwzględniając ogólny zarys prac, jak również istniejące współzależności;
 • Pomagamy w efektywnym zarządzaniu zakresem przed, po i w trakcie trwania projektu;
 • Dzielimy duże cele na mniejsze, wartościowe zadania, które mogą być szybciej i wcześniej zweryfikowane przez użytkownika;
 • W backlogach i roadmapach przedstawiamy planowane funkcjonalności w sposób przejrzysty i aktualizowany zgodnie ze zmieniającą się sytuacją na rynku;
 • Uczymy stosować podejścia iteracyjnego i inkrementalnego do złożonych projektów, w tym projektów regulacyjnych, kompletnie nowych wdrożeń czy migracji systemów.

Rola zespołów:

 • Zachęcamy zespoły do współpracy ze sobą w celu osiągnięcia wspólnego celu;
 • Nauczamy jak przekazywać wizję i cel projektu tak, by każdy członek zespołu je rozumiał;
 • Zachęcamy zespołych  do podejmowania samodzielnydecyzji i minimalizowania zależności;
 • Dajemy im przestrzeń do ciągłego doskonalenia.

Organizacja projektu z założeniem zwiększenia współpracy:

 

 • Zwiększamy poziom współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu a IT;
 • Przedstawiciele biznesu są zaangażowani na każdym etapie cyklu życia produktu;
 • Upraszczamy struktury IT dzięki zwiększaniu zaufania i delegowaniu odpowiedzialności do zespołów;
 • Pomagamy budować struktury, które przełamują podziały i sprawiają, że pojawiające się problemy są bardziej transparentne;
 • Wspólnie ustalamy mierzalne cel, które dostarczają jasne i porównywalne informacje.
organisation design

Nadrzędnym celem jest sukcesywne dostarczanie wartościowego oprogramowania.

Osiągnąć to można poprzez dostosowanie samego procesu tworzenia oprogramowania i jego narzędzi oraz przyjęcie mentalności Agile&DevOps.

Zbudowanie procesu cyklu życia rozwoju oprogramowania zorientowanego na cele z naciskiem na:

 

 • Zwiększenie współpracy pomiędzy zespołami zaangażowanymi w kolejne etapy dostarczania oprogramowania;
 • Redukcji ręcznego przekazywania sobie zadań i ich manualnej realizacji oraz zbędnej papierkowej pracy;
 • Projektowanie całego procesu SDLC w celu skrócenia czasu realizacji i otrzymywania informacji zwrotnej od użytkowników.

Usprawnienie zarządzania IT, które:

 • Przemodeluje i usprawni procesy zarządzania w celu lepszego dopasowania do zwinnego sposobu realizacji zadań;
 • Usunie bariery pomiędzy jednostkami nadzorującymi, aby zapewnić płynny przepływ informacji i spójność całego nadzoru;
 • Wprowadza wymagania testowe w narzędziach deweloperskich, zmniejszając ilość testów manualnych i potencjalnych błędów z nich wynikających.
white stairs against orange wall

Jakość oparta na:

 

 

 • Bramkach jakościowych pozwalających utrzymać wysoki poziom oprogramowania w całej organizacji;
 • Narzędziach umożliwiających zespołom wykrywanie błędów na jak najwcześniejszym etapie tworzenia produktu;
 • Strategii testowania (funkcjonalnego i niefunkcjonalnego) w celu zapewnienia podstaw do dalszej automatyzacji;
 • Promowaniem podejścia "shift-left", którego celem jest jak najwcześniejsze uzyskanie informacji zwrotnej na temat półproduktów i produktów gotowych.

Infrastruktura i zestaw narzędzi dostępnych lokalnie lub w chmurze opartej o:

 

 • Platformy narzędziowe umożliwiające zespołom samodzielne działanie;
 • Skonfigurowane komponentów przyspieszających tworzenie środowisk lub konfigurację narzędziową dla projektu;
 • Praktyki takie jak "Infrastructure as a Code" oraz "Configuration as a Code" wspierające zarówno podejście lokalne, jak i chmurowe;
 • Możliwość przeniesienia kosztu zasobów obliczeniowych z długoterminowego CAPEX na OPEX zależnie od zapotrzebowania.

W sytuacji, gdy klient rozważa przejście do chmury, pomagamy dostosować i zaprojektować rozwiązanie tak, aby maksymalnie wykorzystać zalety oferowane przez tę usługę  i umożliwić łagodne przejście.

 

Dowiedz się więcej o tym, jak połączyć i operacyjnie wykorzystać proces SDLC połączony z nadzorem IT, jak również wykorzystywaną pod spodem infrastrukturę w  Sollers Platform Automation.

Leading Polish PC Insurer (INSIS) INSIS PC with a custom Front-End. Over 10 environments plus Production, all on on-premise. Fully automated code deployment with QA process made the release cycle significantly faster.
Leading International Insurer in Japan

Guidewire InsuranceSuite© integrated with Front-End Portals and big infrastructure: hybrid deployment utilising cloud and on-premise. Fully automated code deployment made the release cycle significantly faster. Project infrastructure utilising container platform concepts, provides a stable, quick and robust deployment platform.

Leading British Insurer Guidewire PolicyCenter©, ClaimCenter© and large infrastructure: 40 non-Prod environments, many points of integration. Migration to an AWS Cloud and automation of the process made it possible to decrease the time of run of new test environment from 2 months to 1 hour. Automated code analysis combined with part-automated tests significantly increased the quality of the deployed code and reduced time of tests.
Michał Piotrowicz
Head of DevOps