1. Homepage
  2. -
  3. Sollers Offering

Transformacja biznesowa
napędzana przez IT

Transformacja biznesowa
napędzana przez IT

Pomagamy instytucjom finansowym przekształcić ich biznes w celu zwiększenia sprzedaży, podniesienia efektywności i przyjęcia kultury agile (zwinnego zarządzania).

Oferujemy kompleksowe podejście które pozwala na uproszczenie i automatyzację operacji oraz umożliwia wzrost poprzez ekosystemy, doskonałą ofertę i sprawne działanie.

Zdajemy sobie sprawę, że w nowoczesnej branży finansowej przewaga konkurencyjna musi być budowana poprzez oprogramowanie. Oferujemy kompleksowe podejście do zwiększenia szybkości, innowacyjności i znaczenia rynkowego względem konkurencji.

Doskonałość Operacyjna

Core Systems Implementation Więcej

wspierana przez Doskonałość Techniczną

Governance through Automation Więcej
Expert Agile team nearshoring Więcej

We help financial institutions transform their business to increase sales, efficiency and adopt agile and lean culture

Co zapewniamy, aby pomóc w transformacji biznesowej

Na bazie szeregu dużej skali projektów i programów wdrożeń, opracowaliśmy Sollers Delivery Model, naszą sprawdzoną metodykę wdrożeń. Wspieramy klientów w całym procesie transformacji – począwszy od docelowego modelu operacyjnego, takiego jako plan transformacji od AS-IS do TO-BE, po projekty wdrożeniowe i usługi utrzymaniowe.
Dostarczamy naszym Klientom ramy koncepcyjne projektów wdrożeniowych na poziomie całego przedsiębiorstwa, co ułatwia zarządzanie złożonymi transformacjami cyfrowymi, prowadząc do większej efektywności i optymalizacji biznesowej.

what-we-provide

Inne kompetencje

System Integration
Our support for your organisation
Więcej
Tomasz Klukowski
Head of Products