1. Homepage
  2. -
  3. O nas
  4. -
  5. ESG – Driven by responsibility

ESG

Driven by Responsibility

ESG

Driven by Responsibility

W Sollers staramy się uwzględniać kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) w naszej strategii biznesowej, codziennych operacjach oraz w procesach decyzyjnych.

Zależy nam również na wywieraniu pozytywnego wpływu poprzez podejmowanie działań przeciwko zmianom klimatycznym, traktując priorytetowo dobro naszych pracowników, promując równe szanse dla wszystkich i prowadząc naszą działalność zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości i etyki.

dogs

Budowanie społeczności, która daje coś od siebie

 

Driven by people – to nasza dewiza. W codziennej pracy w Sollers kierujemy się wspólnymi wartościami, otwartą komunikacją i bezpieczeństwem. Chcemy odwdzięczyć się planecie i naszym społecznościom, podejmując aktywne kroki w kierunku lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

environment

W Sollers wierzymy w podejmowanie działań mających na celu ochronę naszego środowiska. Wdrożyliśmy praktyki mające na celu ograniczenie emisji, poprawę efektywności energetycznej oraz identyfikację i podjęcie działań w zakresie zmiany klimatu.

social

Driven by people - dajemy naszym pracownikom możliwość prowadzenia inicjatyw edukacyjnych, środowiskowych i budowania społeczności dla większego dobra. Jesteśmy zespołem, który ceni współpracę.

governance icon

Kierujemy się listą zasad i przepisów regulujących aspekty naszego działania w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej.  

environment

Zrównoważona gospodarka zasobami i odpadami

Stosowanie tworzyw sztucznych jest stale ograniczane, m.in. poprzez zastąpienie wody butelkowanej rozwiązaniem w zakresie infrastruktury oczyszczającej. Edukujemy naszych pracowników w zakresie ograniczania zużycia tworzyw sztucznych i odpadów spożywczych, a także wprowadzamy rozwiązania przyjazne dla środowiska do naszych biur we wszystkich lokalizacjach.

 

Oświadczenie dotyczące polityki ochrony środowiska

Wydaliśmy dokument potwierdzający nasze zaangażowanie w przestrzeganie prawa, ochronę zasobów, redukcję odpadów, szerzenie świadomości ekologicznej i świadome zakupy.

social impact icon

 

 

diversity

Różnorodność i otwartość 

 

Zależy nam na kultywowaniu otwartości w miejscu pracy, abyśmy mogli prosperować w bezpiecznym i zróżnicowanym środowisku. Wdrożyliśmy działania i dokumenty, aby nasze wartości były widoczne. 

Pomaganie 

 

 

Sollers buduje społeczność, która chce pomagać innym potrzebującym. Angażujemy się w akcje charytatywne i wspieramy finansowo różne organizacje. Wykorzystujemy imprezy integracyjne przy budowie domów dla zwierząt chronionych, pracach ogrodniczych w domach samotnych matek czy malowaniu ścian w przedszkolach i ośrodkach młodzieżowych. Przekazujemy żywność i ubrania, organizujemy maratony charytatywne oraz przekazujemy zużyty sprzęt elektroniczny potrzebującym. 

giving back
gptw

Świetnie jest tu być

 

 

 

Otrzymaliśmy certyfikat Great Place to Work Polska. Przejrzystość we współpracy i informacja zwrotna to jedne z najważniejszych zasad, którymi się kierujemy. To właśnie w tych obszarach otrzymaliśmy najwyższe oceny od samych Sollersów. 

Doradztwo prawne i mentalne 

Aby pomóc im pokonać wyzwania i trudności życiowe, zapewniamy naszym pracownikom Program Pomocy Pracowniczej. Sollers może zwrócić się do doradcy prawnego, finansowego lub specjalisty psychologa zarówno w sprawach związanych z życiem zawodowym, jak i osobistym. Oferowana pomoc jest poufna i dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla potrzebujących Sollersów. 

 

Dzielenie się wiedzą

Bierzemy udział w edukacji o przyszłości rynków IT i biznesu, organizując wykłady i warsztaty na uczelniach w miastach, w których mamy biura. Młode talenty mogą doświadczyć realiów pracy w Sollers odwiedzając nas podczas Dni Otwartych i prosząc o rady dotyczące swojej przyszłości. Wierzymy, że dotarcie do studentów, zanim wejdą do branży, zapewni im lepszy i łatwiejszy start. 

collage

governance icon

 

 

Działamy uczciwie i odpowiedzialnie, włączając w to przejrzystą sprawozdawczość i etyczne podejmowanie decyzji. Obejmuje to takie inicjatywy, jak wdrażanie silnych praktyk ładu korporacyjnego, zapewnianie zgodności ze standardami prawnymi i etycznymi oraz regularna komunikacja z zainteresowanymi stronami. 

 

Przejrzystość 

Zapewniamy przejrzystość zasad i procedur oraz przejrzystość wynagrodzeń i stanowisk. Sollersi od początku swojej przygody z nami otrzymują jasną ścieżkę kariery oraz przejrzysty zestaw zasad ocen i awansów. Promujemy kulturę informacji zwrotnej, która nie jest tylko sloganem – to nasza rzeczywistość. 

governance

Obserwuj nas na Social Media

facebook
YouTube
LinkedIn
Twitter