Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje związane z ochroną danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Wstęp
Jako firma, Sollers Consulting dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio chronione oraz aby każdy zainteresowany miał dostęp do przejrzystych informacji o tym kto, jak, na jakiej podstawie i dlaczego ma dostep do jego danych osobowych. W zależności od przypadku, sposób zbierania informacji, przetwarzania danych, zastosowana podstawa prawna, sposób zabezpieczania oraz czas przechowywania pozyskanych danych może się różnić, o czym informujemy w poniżeszj Polityce Prywatności.

 

W poszczególnych rozdziałach niniejszego dokumentu zawarto szczegółowe informacje na temat charakteru przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nim, w celu zrozumienia sposobu gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez firmę Sollers Consulting oraz  prawa, jakie przysługują Państwu w kontekście ochrony osób fizycznych.

 

Czym są dane osobowe?

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

 

Bezpieczeństwo. Udostępnianie danych osobowych i miejsce ich przetwarzania.

Nasza firma  ściśle zdefiniowała ramy stosowanych przez nas procedur oraz przygotowała i cyklicznie przeprowadza odpowiednie szkolenia pracowników aby móc bezpieczne przechowywać Państwa dane osobowe i je odpowiednio chronić. Zarówno procedury jak i materiały szkoleniowe są poddawane regularnym przeglądom w celu zachowania wysokiej stosowności środków utrzymania bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Posiadane dane osobowe udostępniamy jedynie wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone, respektująca zarówno obowiązujące ustawodawstwo jak i wiążące nas umowy.  Gdy to robimy, przestrzegamy uprzednio uzgodnione polityki bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz wprowadzamy mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe, które przechowujemy, mogą zostać przekazane do:

  • Pracownikom Sollers Consulting. Dane będą udostępnione – o ile będzie to konieczne – do celów administracyjnych lub w związku z zapewnieniem profesjonalnych usług naszym klientom. Nasze kontakty biznesowe są dostępne dla pracowników Sollers Consulting w naszym wewnętrznym systemie CRM i wykorzystywane przez nich, w celu poszerzenia kontaktów, pogłębienia wiedzy na temat potencjalnych: klientów, projektów, szans sprzedażowych oraz możliwości, którymi firma Sollers Consulting może być zainteresowana w ujęciu biznesowym. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu tego typu danych, prosimy o przejście do sekcji Kontakty Biznesowe.
  • Podwykonawców Sollers Consulting, którzy wspierają Sollers Consulting w dostarczaniu naszym Klientom profesjonalnych usług.
  • Profesjonalnych doradców i audytorów, jeśli zajdzie taka konieczność.
  • Zewnętrznych organizacji, które zapewniają firmie Sollers Consulting: funkcjonalności i aplikacje, przetwarzanie danych lub usługi informatyczne. Część naszych systemów informatycznych jest dostarczana lub utrzymywana przez strony trzecie, na przykład: usługa będąca oprogramowaniem opartym na chmurze, hosting i zarządzanie witrynami, tworzenie kopii zapasowych danych, bezpieczeństwo i usługi przechowywania danych. Serwery zasilające i ułatwiające nam infrastrukturę chmury znajdują się w bezpiecznych centrach danych na terytorium Unii Europejskiej.
  • Zewnętrznych organizacji, które dostarczają dobra, usługi i informacje.
  • Zewnętrznych organizacji, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. W przypadku wystąpienia potrzeby ustanowienia, wykonania, obrony praw lub zbadania domniemanego przestępstwa, firma Sollers Consulting będzie zobowiązana do udostępniania danych osobowych na przykład organom ścigania, agencjom rządowym, etc.

 

Prawa przysługujące osobom fizycznym

 

Osoba fizyczna, której dane są  przetwarzane, ma zapewniony jednolity poziom prawnie egzekwowalnych praw. Administrator danych, jak i podmioty przetwarzajace są zobligowane do ochrony tych praw. Poniżej znajdciecie Państwo listę praw przysługujacych osóbom fizycznym, oraz sposóby ich egzekwowania:

Dostęp do danych osobowych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, przechowywanych przez administratora danych, jakim jest Sollers Consulting.  Aby uzyskać więcej informacji na temat typu danych osobowych i sposobu ich przetwarzania, należy wysłać do nas e-mail na adres [email protected] Odpowiemy na Państwa żądanie tak szybko, jak to będzie możliwe, w ramach obowiązujących Nas prawnie terminów.

Wycofanie zgody

Zasadniczo, nie przetwarzamy danych w oparciu o  przesłankę zgody. Dzieje się tak, ponieważ w dużej mierze możemy opierać się na innej podstawie prawnej (np. uzasadniony interes prawny). W przypadkach, gdzie przetwarzanie danych dokonywane jest w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy wysłać e-mail na adres: [email protected]. W celu rezygnacji z wiadomości marketingowych, należy kliknąć w link rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej od nas wiadomości e-mail.

Zmiany w danych osobowych

Staramy się, aby dane osobowe które przechowujemy były poprawne. W przypadku wykrycia niespójności w danych osobowych, odpowiednie poprawki zostaną wprowadzone bezpośrednio przez nas. Jeśli chcą Państwo zaktualizować przetwarzane przez nas dane osobowe, należy wysłać do nas e-mail na adres: [email protected]

Pozostałe prawa

Wraz z dniem 25 maja 2018 roku, w życie wchodzą nowe prawa przysługujące osobom któych dane osobowe są przetwarzane. Będą mieli Państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych kontaktowych, zażądania organiczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia tychże danych. W tym przypadku należy wysłać do nas e-mail na adres: [email protected]

Skargi

Choć bardzo liczymy na to, że nie będzie takiej potrzeby, w przypadku chęci złożenia skargi na sposób wykorzystania Państwa danych osobowych przez firmę Sollers Consulting, należy wysłać zawierającą szczegóły wiadomość e-mail na adres: [email protected] Po uprzednim zbadaniu skargi, odpowiemy na nią tak szybko, jak to będzie możliwe.

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W celu uzyskania dalszych informacji na temat swoich praw i sposobu składania reklamacji do GIODO, prosimy odwiedzić stronę internetową GIODO.

 

Administracja danych: dodatkowe uwagi i informacje kontaktowe

 

Podczas przetwarzania danych osobowych podmiot, który decyduje o przyczynie i sposobie przetwarzania danych, jest administratorem danych. Administratorem danych w naszym przypadku jest Sollers Consulting Sp. z o.o. (zarejestrowana w Polsce pod numerem 0000191247 i adresem ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, Polska) oraz inne firmy Sollers Consulting będące stroną umowy na potrzeby świadczenia lub odbioru usług.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Sollers Consulting Sp. z o.o.

Koszykowa 54

00-675 Warsaw, Poland

 

e-mail: [email protected]

tel: +48 (22) 272 92 22

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 15 marca 2018 r.

Firma Sollers Consulting zobowiązuje się do regularnego rewidowania niniejszej Polityki Prywatności oraz do przetwarzania danych i informowania o Państwa prawach w przejrzysty sposób.

 

Szczegółowe informacje na temat rodzajów danych osobowych przetwarzanych w Sollers Consulting

 

Kontakty biznesowe

 

Kontakty dotyczące procesu rekrutacji

 

Pozostałe kontakty