1. Homepage
 2. -
 3. Procedura Przetwarzania Danych Osobowych –...

Kontakty biznesowe

Kontakty biznesowe

Procedura Przetwarzania Danych Osobowych -  Polityka Prywatności

Sollers Consulting

Kontakty biznesowe (związane ze sprzedażą)

 

Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2023 r. Warszawa, 21 Maja 2018 r.

Kontakty biznesowe (związane ze sprzedażą)

 

Gromadzenie danych

 

Sollers Consulting przetwarza dane osobowe swoich kontaktów poprzez system zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Przepływ procesu jest następujący: użytkownik CRM Sollers Consulting będzie zbierał Państwa dane osobowe, takie jak nazwa Państwa firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail i wszelkie inne biznesowe publiczne dane kontaktowe, a także inne dane które nam Państwo udostępnią. Gdy nasza relacja biznesowa z Państwem zacznie się rozwijać, będziemy również gromadzić dane dotyczące naszych interakcji z Państwem, tj. zdarzeń i zadań z Państwem związanych, czasu spotkań itp.

 

Wykorzystywanie danych

 

Dane naszych kontaktów biznesowych będą widoczne i wykorzystywane przez naszych użytkowników Sollers Consulting, w celu zwiększenia naszej wiedzy o konkretnym kliencie, koncie, leadzie lub opportunity, którymi jesteśmy zainteresowani. Będą one wykorzystywane do następujących celów:

 • Udostępnianie informacji kontaktowych użytkownikom Sollers.
 • Śledzenie rodzaju relacji kontaktów z Sollers
 • Rozwoju i zarządzania naszymi usługami i biznesem
 • Dostarczanie informacji o Sollers i świadczonych przez nią usługach
 • Wyszukiwanie klientów i kontaktów o podobnych potrzebach
 • Dostarczanie metryk i danych wysokiego poziomu kierownictwu naszych firm, takich jak raporty dotyczące sprzedaży.

 

Sollers Consulting jest bardzo zaangażowany w ochronę danych osobowych, dlatego nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób udostępniać danych dotyczących kontaktów biznesowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody udzielonej przez Państwa, udzielonej na wyraźne żądanie.

 

Retencja danych

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszym Sollers CRM tak długo, jak okaże się to konieczne dla celów wymienionych powyżej (tj. tak długo, jak mamy lub musimy zachować zapis relacji z kontaktem biznesowym).

 

Kontakty z Klientami Korporacyjnymi

 

Gromadzenie danych

 

Zbieramy tylko dane niezbędne do przetwarzania w uzgodnionych celach, które są wymienione poniżej. Prosimy naszych Klientów, aby pamiętali o rozważeniu stosowności przekazywania nam danych osobowych i zdecydowali, czy jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia określonego celu. Za każdym razem, gdy nasi Klienci zdecydują się przekazać nam dane osobowe, poprosimy ich o poinformowanie osób, których dane dotyczą, o celu i sposobach ich przetwarzania. W przypadku, gdy potrzebują Państwo więcej informacji na konkretne tematy, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi sekcjami naszej Polityki Prywatności.

 

Wykorzystywanie danych

 

Wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów:

 • Świadczenie profesjonalnych usług

 

W kontekście świadczenia profesjonalnych usług często jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych. Aby uzyskać pełną informację na temat świadczonych przez nas usług, prosimy o zapoznanie się z  odpowiednią sekcją naszej strony internetowej.

 

 • Śledzenie rodzaju relacji kontaktów z Sollers
 • Zarządzanie relacjami kontaktów z Sollers
 • Prowadzenie naszej działalności, tj. rozwijanie i zarządzanie naszymi usługami i produktami
 • Używanie i utrzymywanie naszych Systemów IT
 • Dostarczanie Klientom informacji o Sollers i świadczonych przez nas usługach

 

Kiedy tylko jest to możliwe i dozwolone przez prawo, używamy biznesowych danych kontaktowych Klientów, aby dostarczyć informacji, które naszym zdaniem będą interesujące na temat nas i naszych usług. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do np. zaproszeń na nasze wydarzenia, spostrzeżeń rynkowych, informacji branżowych itp.

 

 • Wyszukiwanie klientów i kontaktów o podobnych potrzebach
 • Udostępnianie informacji kontaktowych użytkownikom Sollers
 • Zgodność z prawem

 

Jako dostawca usług profesjonalnych musimy przechowywać pewne dane, aby móc udowodnić, że przestrzegamy prawa i przepisów w całym procesie świadczenia usług.

 • Dostarczanie metryk i danych wysokiego poziomu kierownictwu naszych firm, takich jak raporty dotyczące sprzedaży
 • Prowadzenie analiz i działań związanych z zarządzaniem ryzykiem, jakością i bezpieczeństwem.

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach wykonywanych przez nas działań związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa; na przykład skanowania w celu identyfikacji szkodliwych wiadomości e-mail.

 

Retencja danych

 

Dane osobowe, które przetwarzamy, będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

W przypadku braku szczególnych wymogów prawnych lub umownych, nasz okres przechowywania zapisów utworzonych w związku ze świadczeniem usług wynosi 7 lat.

 

 

 

Osoby fizyczne, których dane osobowe uzyskujemy w związku ze świadczeniem profesjonalnych usług na rzecz naszych Klientów

 

Gromadzenie danych

 

Podczas świadczenia usług zbieramy dane osobowe osób trzecich wyłącznie na wyraźne polecenie danego Klienta. W razie, gdy musimy przetwarzać dane osobowe, aby móc świadczyć nasze usługi:

 • Wymagamy od naszych Klientów stosowania zasady adekwatności przy podejmowaniu decyzji o udostępnieniu nam danych osobowych.
 • Przeprowadzamy kontrole, aby upewnić się, że przetwarzamy tylko dane osobowe niezbędne do uzgodnionych celów
 • Prosimy naszych Klientów o poinformowanie zainteresowanych osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu i wykorzystaniu ich danych.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych osobowych naszych Kontaktów biznesowych i Kontaktów z Klientami korporacyjnymi, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi sekcjami niniejszej Polityki Prywatności.

 

Ze względu na zakres usług, które świadczymy naszym Klientom, lista przetwarzanych kategorii danych osobowych obejmuje między innymi:

 • Dane kontaktowe;
 • Informacje dotyczące działalności gospodarczej
 • Informacje o kadrze zarządzającej i podwładnych

 

Wykorzystywanie danych

 

Dane osobowe, które zbieramy w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta, są wykorzystywane w następujących celach:

 • Świadczenie profesjonalnych usług.

 

W kontekście świadczenia profesjonalnych usług, często jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych. Aby uzyskać pełną informację na temat świadczonych przez nas usług, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią sekcją naszej strony internetowej

 • Śledzenie rodzaju relacji kontaktów z Sollers
 • Zarządzanie relacjami kontaktów z Sollers
 • Prowadzenie naszej działalności, tj. rozwijanie i zarządzanie naszymi usługami i produktami
 • Używanie i utrzymywanie naszych Systemów IT
 • Dostarczanie Klientom informacji o Sollers i świadczonych przez nią usługach

 

Kiedy tylko jest to możliwe i dozwolone przez prawo, wykorzystujemy dane kontaktowe Klientów do przekazywania informacji o nas i naszych usługach, które naszym zdaniem mogą być interesujące. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do np. zaproszeń na nasze wydarzenia, spostrzeżeń rynkowych, informacji branżowych itp.

 

 • Znajdowanie klientów i kontaktów o podobnych potrzebach.
 • Udostępnianie informacji kontaktowych użytkownikom Sollers
 • Zgodność z prawem

 

Jako dostawca usług profesjonalnych musimy przechowywać pewne dane, aby móc udowodnić, że przestrzegamy prawa i przepisów w całym procesie świadczenia usług.

 

 • Dostarczanie metryk i danych wysokiego poziomu kierownictwu naszych firm, takich jak raporty dotyczące sprzedaży
 • Prowadzenie analiz i działań związanych z zarządzaniem ryzykiem, jakością i bezpieczeństwem.

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach wykonywanych przez nas działań związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa; na przykład skanowania w celu identyfikacji szkodliwych wiadomości e-mail.

 

Retencja danych

 

Przetwarzane przez nas dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

W przypadku braku szczególnych wymogów prawnych lub umownych, nasz okres przechowywania zapisów utworzonych w związku ze świadczeniem usług wynosi 7 lat.

 

 

Inne osoby kontaktujące się z nami

 

Jeśli dana osoba kontaktuje się z nami, przetwarzamy jej imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz treść komunikacji. W tym przypadku osoba fizyczna ma pełną kontrolę nad danymi osobowymi, które zdecydowała się nam udostępnić, a my wykorzystujemmy te dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022 - Pobierz plik