1. Homepage
  2. -
  3. Usługi i produkty
  4. -
  5. Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów

Zwiększ wydajność i przyspiesz swój biznes

Automatyzacja procesów

Zwiększ wydajność i przyspiesz swój biznes

Mierząc się z wyzwaniami stawianymi przez konkurencyjne rynki, ubezpieczyciele poszukują kolejnych rozwiązań w dziedzinie automatyzacji procesów.

Pomimo obsługiwania coraz bardziej wymagających klientów i partnerów dystrybucyjnych, wiele firm ubezpieczeniowych wciąż nie dotrzymuje kroku wymaganiom rynkowym w zakresie szybkości i jakości usług cyfrowych. Z tego powodu wciąż poszukują nowych rozwiązań z dziedziny automatyzacji procesów biznesowych, pozwalających na poprawę poziomu świadczonych usług, przyspieszenie typowych procesów ubezpieczeniowych i uniknięcie często występujących w branży kosztów transakcyjnych. Automatyzacja procesów biznesowych wywiera korzystny wpływ na wszystkie aspekty przemysłu ubezpieczeniowego, znajdując zastosowanie w zarządzaniu polisami, likwidacji szkód i wielu innych obszarach łańcucha wartości.

Sollers pomaga ubezpieczycielom:

 

  • analizować problemy związane z istniejącymi procesami
  • rozwijać strategię zwiększenia poziomu automatyzacji
  • opracować bardziej wydajne i skalowalne procesy biznesowe
  • wdrażać nowe procesy i narzędzia
  • zwiększyć skalę współpracy między ekspertami z dziedzin biznesu i IT
  • szkolić pracowników z użycia narzędzi automatyzacji
it specialists working
<img loading=

Branżę ubezpieczeniową charakteryzuje zbyt duża ilość procesów wykonywanych manualnie i niski poziom automatyzacji.

Lennart Imorde

Head of Process Automation

Sollers Consulting

W oparciu o doświadczenie płynące z ponad 150 projektów wdrażających centralne systemy ubezpieczeniowe,

 

…eksperci Sollers zaprojektowali tysiące procesów biznesowych pomagających ubezpieczycielom zwiększyć stopień automatyzacji. Wspierając szeroką grupę firm ubezpieczeniowych na całym świecie, konsultanci Sollers bazują na doświadczeniu z dziedziny notacji BPMN (Business Process Management Notation), CMMN (Case Management Model and Notation) oraz DMN (Decision Management Notation). Wiedza i praktyczne podejście naszych ekspertów pozwalają ubezpieczycielom obniżyć koszty i zwiększyć jakość świadczonych usług.

Risk

Technology & Market Insights

Newseria Firmy ubezpieczeniowe inwestują w start-upy – Newseria

Telematyka i rozwój big data zrewolucjonizują branżę

Więcej
Other Nationale-Nederlanden inwestuje w technologiczne innowacje wspierające rozwój bancassurance  
Newseria Szybko rośnie liczba nowych rodzajów polis – Newseria

To wymusza na ubezpieczycielach inwestycje w nowoczesne narzędzia informatyczne

Więcej
Other Jak Internet rzeczy zrewolucjonizuje ubezpieczenia
Other Z technologią za pan brat. Piotr Pastuszka komentuje dla Miesięcznika Finansowego Bank
Tin Tech Sollers Consulting głównym sponsorem konferencji TinTech London Market 2018: Wspólne wyzwania i krytyczne analizy
Insurance Innovators, Wydarzenia Sollers Consulting na 6. Konferencji Innsurance Innovators w Kopenhadze
Kariera w Sollers, Sollers Wyzwania na rynku pracy IT – jak zapełnić 200 biurek dobrymi pracownikami?
Sollers, Wydarzenia Trochę Agile nie wystarczy
Kariera w Sollers, Open Day, Sollers, Wydarzenia Open Day w Sollers Consulting Lublin – Build the digital future
Lennart Imorde
Head of Process Automation

Najczęstsze pytania związane z automatyzacją procesów

Wskaźniki, które definiują sukces automatyzacji, w dużej mierze zależą od strategii firmy. W każdym przypadku istotne są takie wskaźniki, jak czas przetwarzania, wskaźniki błędów, zadowolenie klienta i zwiększona wydajność. Ponadto istnieją wskaźniki KPI specyficzne dla procesu, takie jak średni czas obsługi roszczenia lub roszczenia przetwarzane na pracownika.

Korzyści obejmują zwiększoną wydajność, niższe koszty, większą dokładność, szybszy czas realizacji i lepszą zgodność z przepisami.

Identyfikacja właściwych procesów do automatyzacji, zapewnienie jakości danych, kreatywność w wyobrażaniu sobie zautomatyzowanego procesu, przebudowa istniejących procesów w sposób zautomatyzowany oraz zarządzanie zmianą dla pracowników.

Zautomatyzowane systemy mogą wprowadzać nowe luki w zabezpieczeniach. Aby ograniczyć to ryzyko, należy zapewnić silną kontrolę dostępu, szyfrowanie danych i regularne audyty bezpieczeństwa. Ponadto należy rozważyć stopniowe wprowadzanie zautomatyzowanych procesów, aby uniknąć automatyzacji zbyt wielu procesów naraz, która może przytłoczyć obecnych użytkowników.

Wiele narzędzi do automatyzacji oferuje możliwości integracji za pośrednictwem interfejsów API (Application Programming Interface) lub konektorów. Pozwala im to na interakcję i wymianę danych z istniejącymi systemami ubezpieczeniowymi. Inne mogą wykorzystywać RPA (Robotic Process Automation) do automatyzacji starszych systemów. Przed rozważeniem narzędzi i sposobu ich integracji kluczowe jest jednak zdefiniowanie, co powinien osiągnąć docelowy proces.

Automatyzacja może analizować duże ilości danych w celu identyfikacji wzorców i anomalii, które mogą wskazywać na nieuczciwą działalność. Może również usprawnić procesy oceny ryzyka.

Powtarzalne, oparte na regułach zadania są idealnymi przykładami. Obejmuje to wprowadzanie danych, wystawianie polis, przetwarzanie roszczeń i wysyłanie powiadomień o odnowieniu. Istnieją procesy z potencjałem do automatyzacji we wszystkich obszarach łańcucha wartości ubezpieczeń.

Automatyzacja może przyspieszyć procesy, poprawić dokładność i zaoferować klientom wsparcie 24/7. Może to prowadzić do bardziej pozytywnych doświadczeń klientów. Ma to szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, że w ostatnim badaniu przeprowadzonym przez Sollers Consulting czas rozpatrywania roszczeń okazał się najbardziej kluczowy dla zadowolenia klientów.

Automatyzacja może zapewnić, że zadania są wykonywane konsekwentnie i zgodnie ze zdefiniowanymi ramami zasad. Może również zautomatyzować raportowanie i gromadzenie danych na potrzeby audytów zgodności. W ten sposób automatyzacja może przyczynić się do przejrzystości procesów ubezpieczeniowych.