1. Homepage
 2. -
 3. Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje związane z ochroną danych osobowych

Polityka przetwarzania danych osobowych

 

 

Wstęp

 

 

Jako firma, Sollers Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738636 („Administrator”) dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio chronione oraz aby każdy zainteresowany miał dostęp do przejrzystych informacji o tym kto, jak, na jakiej podstawie i dlaczego ma dostęp do jego danych osobowych. W zależności od przypadku sposób zbierania informacji, przetwarzania danych, zastosowana podstawa prawna, sposób zabezpieczania oraz czas przechowywania pozyskanych danych może się różnić, o czym informujemy w poniższej Polityce Prywatności.

 

Sollers Holding Sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej www.sollers.eu i zapewnia spółkom grupy Sollers miejsce na stronie internetowej (hosting).

 

Sollers Consulting Sp. z o.o. utrzymuje i udostępnia spółkom grupy Sollers system IT, w którym odbywa się przetwarzanie danych osobowych dla innej spółki z grupy będącej administratorem danych. System IT spełnia wymogi kraju Administratora/administratorów. Spółki z grupy Sollers mogą przekazywać sobie nawzajem informacje przy zachowaniu wymogów określonych umowami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z wymogami prawnymi. Dane osobowe muszą być gromadzone i przetwarzane zgodnie z wymogami RODO oraz przepisami krajowymi dotyczącymi danych osobowych. W zakresie gromadzonych i przetwarzanych przez spółki grupy Sollers danych osobowych, każda z tych spółek staje się administratorem danych osobowych. W związku z tym dla danych przekazanych do przetwarzania przez:

 

 • Sollers Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 54, 00-675 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000191247, administratorem danych będzie Sollers Consulting Sp. z o.o.
 • Sollers Consulting GmbH z siedzibą w Kolonii, Niemcy, Cäcilienstraße 30, 50667 Kolonia, zarejestrowaną pod numerem HRB 83628, administratorem danych będzie Sollers Consulting GmbH
 • Sollers Consulting K.K. z siedzibą w Tokio, Japonia, TSR, Building 3F, 20-9 Nishishimbashi  1- chome Minato ku, zarejestrowaną pod numerem: 0100-01-192224, administratorem danych będzie Sollers Consulting K.K.
 • Sollers Consulting (Societe par actions simplifiee; SAS) z siedzibą w Paryżu, Francja, pod adresem: 22 rue des Capucines, 75002 Paris, zarejestrowaną w Registre du Commerce et des Societes, pod numerem RCS: 888 208 097, numerem SIREN: 888 208 097, numerem SIRET: 888 208 097 00020, administratorem danych będzie Sollers Consulting SAS.
 • Sollers Consulting LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według prawa stanu Delaware), z siedzibą w Richmond, VA i adresem: 1806 Summit Ave, Suite 300 #1072, Richmond, VA 23230, zarejestrowana przez The Secretary of State of Delaware z Corporation Number - 6602341 i Authentication number - 202723053, administratorem danych osobowych będzie Sollers Consulting LLC
 • Sollers Consulting Information Technology SL (Sociedad Limitada), z siedzibą w Walencji, Hiszpania i adresem: 46021-Valencia, Avenida de Aragón, número 30, 8ª planta, oficina 846, zarejestrowana w Registro Mercantil de Valencia, pod numerem NIF: B10970788, administratorem danych osobowych będzie Sollers Consulting Information Technology SL.
 • Sollers Consulting Sdn. Bhd. z siedzibą w Kuala Lumpur, Malezja i adresem: Unit 37-2, Level 37, Q Sentral, No. 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral 50470, zarejestrowana w Registrar of Companies pod Company registration number: 202301011497 (1505419-T), administratorem danych osobowych będzie Sollers Consulting Sdn. Bhd.
 • Sollers Consulting Information Technology Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania i adresem rejestrowym: 203 London Road Hadleigh Benfleet SS7 2RD, zarejestrowana w Companies House pod numerem 14846071 posiadająca numer: 623, numer UTR: 45692 20510, numer VAT: GB447990151 oraz adresem biznesowym: 14 Cullum Street, Londyn, Wielka Brytania, EC3M 7JJ, administratorem danych osobowych będzie Sollers Consulting Information Technology Ltd.

W związku z powyższym wszelkie postanowienia mające zastosowanie do Sollers Holding znajdują odpowiednie zastosowanie do poszczególnych spółek grupy Sollers występujących jako administratorzy w zakresie gromadzonych i przetwarzanych przez te spółki danych. W takim przypadku odpowiednio należy zastosować definicję Administratora.

W poszczególnych rozdziałach niniejszego dokumentu zawarto szczegółowe informacje na temat charakteru przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nim, w celu zrozumienia sposobu gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez spółki grupy Sollers oraz prawa, jakie przysługują Państwu w kontekście ochrony osób fizycznych.

 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

 

Jakie dane osobowe obejmuje polityka?

W niniejszej polityce prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje o osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub identyfikator internetowy. Dane osobowe odnoszą się także do jednego lub kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową:

 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na rozwijaniu i ulepszaniu naszej strony internetowej, dostarczaniu użytkownikom dopasowanych treści.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych naszych klientów lub danych osobowych osób fizycznych, których dane osobowe uzyskujemy w związku ze świadczeniem usług na rzecz naszych klientów:

 • Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
 • Wykonanie umowy.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób fizycznych figurujących w naszej bazie kontaktów:

 • Wyraźna zgoda osoby fizycznej figurującej w bazie kontaktów handlowych.
 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na zarządzaniu relacjami z osobami fizycznymi w bazie kontaktów handlowych i przekazywaniu informacji na temat Sollers, naszych usług i organizowanych przez nas wydarzeń.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzeń:

 • Wyraźna zgoda uczestnika.
 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na organizacji wydarzeń i zarządzaniu procesem rejestracji uczestników na takie wydarzenia.
 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na ochronie naszych pracowników, mienia i informacji oraz niedopuszczeniu osób nieupoważnionych do uzyskania dostępu do wydarzeń Sollers odbywających się poza siedzibą firmy.

 

Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych odwiedzających nasze strony w mediach społecznościowych oraz wykorzystania wtyczek i narzędzi social media:

 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na promowaniu usług i marki Sollers.
 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na przyciąganiu, identyfikacji
  i pozyskiwaniu pracowników o wysokich kwalifikacjach.
 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na ulepszaniu doświadczenia osób fizycznych odwiedzających naszą stronę internetową i optymalizacji naszych usług.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prowadzących korespondencję e-mailową z Sollers:

 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu naszej infrastruktury IT przed dostępem nieupoważnionych osób i wyciekiem danych.
 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na analizie statystyk ruchu poczty e-mail.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych alumnów Sollers:

Sollers ma nadzieję na utrzymanie wieloletnich i obustronnie korzystnych relacji z alumnami Sollers. W przypadku zaproszenia do naszej społeczności alumnów w celu wprowadzenia zaproszonej osoby do jednej z naszych baz danych alumnów zostaną wykorzystane takie dane, jak imię i nazwisko, dane do kontaktu: e-mail i numer telefonu, chyba że zaproszona osoba zastrzeże, że nie jest zainteresowana udziałem w programie alumnów Sollers. Alumn ma możliwość utworzenia bardziej szczegółowego profilu i podjęcia decyzji o zakresie informacji, jakie chce udostępnić Sollers i szerszej społeczności alumnów.

 • Wyraźna zgoda alumna
 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na utrzymywaniu silnej relacji z alumnami Sollers, wysyłaniu publikacji na temat Sollers i naszych usług, zapraszaniu alumnów na nasze wydarzenia i pomaganiu alumnom w utrzymywaniu kontaktów z innymi alumnami Sollers.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób fizycznych ubiegających się o pracę w Sollers:

 • Wyraźna zgoda kandydata.
 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na przeprowadzaniu procesu rekrutacji, w tym przyciąganiu, identyfikacji, weryfikacji, selekcji i pozyskiwaniu pracowników.
 • Realizacja prawnie uzasadnionego interesu w celu przetwarzania i zarządzania aplikacjami na stanowiska w Sollers, w tym sprawdzanie i wybór.
 • Realizacja uzasadnionego interesu w celu zatrudniania i włączania kandydatów poprzez składanie ofert wybranym kandydatom i przeprowadzanie kontroli przed zatrudnieniem.
 • Realizacja uzasadnionego interesu w celu zarządzania stronami internetowymi Sollers dotyczącymi kariery (w tym przeprowadzanie analiz statystycznych).
 • Zgodność z obowiązkiem prawnym lub regulacyjnym (podczas przeprowadzania kontroli przeszłości w celu zagwarantowania, że kandydat jest uprawniony do pracy).

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych naszych dostawców:

 • Wykonanie umowy.
 • Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób fizycznych odwiedzających biura Sollers:

 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na ochronie biur Sollers, personelu, towarów i informacji poufnych.
 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu przestępstwom i ich wykrywaniu oraz ustaleniu, dochodzeniu i obronie roszczeń.

 

Media społecznościowe - wtyczki, opis.

Sollers korzysta z różnych platform społecznościowych m.in. w celach rekrutacyjnych i marketingowych. Korzystamy z mediów społecznościowych, aby zapewnić internautom łatwy dostęp do istotnych informacji dotyczących ofert pracy w Sollers i możliwość udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, a także w celu promocji naszych usług i marki.

Sollers odpowiada za treści publikowane za pośrednictwem platform społecznościowych, ale nie odpowiada za zarządzanie takimi platformami (tworzenie statystyk dotyczących użytkowników i umieszczanie plików cookie). Podczas korzystania z platform społecznościowych użytkownicy mają obowiązek przestrzegać wymogów prawnych i warunków ochrony prywatności nałożonych przez dostawców takich mediów społecznościowych. Dostawcy zbierają dane osobowe użytkowników, w tym dane statystyczne i analityczne dotyczące korzystania z platform społecznościowych obejmujące informacje o przeglądanych stronach internetowych, polubieniach, ostatnich odwiedzinach oraz wpisach, które zostały opublikowane przez użytkownika lub wzbudziły jego zainteresowanie. Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do takich danych lub odwołać się do jednego z innych przysługujących mu praw (takich jak prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych), należy skontaktować się z dostawcą właściwej platformy społecznościowej. Niektórzy dostawcy mediów społecznościowych przekazują Sollers zbiorcze dane dotyczące naszych stron, w tym informacje na temat liczby polubień w odpowiedzi na publikowane przez nas treści lub liczby wpisów, odwiedzających nasze strony, zdjęć pobranych przez użytkowników lub kliknięć na zamieszczone linki.

 

Wtyczki social media (takie jak przyciski „lubię to” i „udostępnij”)

Na naszej stronie możemy korzystać z tzw. wtyczek social media. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę, na której znajduje się jeden lub kilka takich przycisków, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej i pobiera przycisk bezpośredniego z tego serwera. Jednocześnie dostawca mediów społecznościowych będzie wiedział, że użytkownik odwiedził odpowiednią stroną na naszej witrynie. Nie mamy wpływu na dane zbierane przez dostawców mediów społecznościowych za pomocą tych przycisków. Aby zapobiec gromadzeniu takich informacji, należy wylogować się z konta w mediach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Dodatkowo dostawcy mediów społecznościowych ustawiają pliki cookies, chyba że użytkownik zablokuje akceptowanie i przechowywanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

Kontakt z Sollers poprzez e-mail

Osoby prowadzące korespondencję e-mailową z Sollers.

Sollers wykorzystuje różne narzędzia do utrzymania bezpieczeństwa infrastruktury IT, w tym poczty elektronicznej.
W przypadku prowadzenia korespondencji e-mailowej z Sollers otrzymane od użytkownika wiadomości będą skanowane za pomocą narzędzi wykorzystywanych przez Sollers do zabezpieczenia swojej infrastruktury IT, co może prowadzić do sytuacji, w których treść wiadomości zostanie odczytana przez osoby upoważnione z Sollers niebędące jej docelowym odbiorcą.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób prowadzących korespondencję
e-mailową z Sollers:

 • Realizacja uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu infrastruktury IT przed dostępem nieupoważnionych osób i wyciekiem danych.

 

Metoda szyfrowania

Państwa dane osobowe przesyłane są przy użyciu szyfrowanych połączeń. Podejmujemy również techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych, którymi zarządzamy, przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Stale usprawniamy przetwarzanie danych i środki bezpieczeństwa zgodnie z postępem technologicznym. Należy jednak pamiętać, że nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych, gdy korzystają Państwo z poczty e-mail jako środka komunikacji.

 

Zgoda rodziców

Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą odwiedzić naszą stronę tylko po uzyskaniu zgody rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

Bezpieczeństwo. Udostępnianie danych osobowych i miejsce ich przetwarzania

Administrator ściśle zdefiniował ramy stosowanych procedur oraz przygotował i cyklicznie przeprowadza odpowiednie szkolenia pracowników, aby móc bezpieczne przechowywać dane osobowe i je odpowiednio chronić. Zarówno procedury jak i materiały szkoleniowe są poddawane regularnym przeglądom w celu zachowania wysokiej stosowności środków utrzymania bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Posiadane dane osobowe udostępniane są jedynie wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone, respektując zarówno obowiązujące ustawodawstwo jak i wiążące umowy. Administrator przestrzega uprzednio uzgodnionych polityk bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz wprowadza mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe, które przechowujemy, mogą zostać przekazane:

 

 • Pracownikom Administratora. Dane będą udostępnione – o ile będzie to konieczne – do celów administracyjnych lub w związku z zapewnieniem profesjonalnych usług klientom. Kontakty biznesowe są dostępne dla pracowników Administratora
  w wewnętrznym systemie CRM i wykorzystywane przez nich w celu poszerzenia kontaktów, pogłębienia wiedzy na temat potencjalnych: klientów, projektów, szans sprzedażowych oraz możliwości, którymi Administrator może być zainteresowany
  w ujęciu biznesowym. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu tego typu danych, prosimy o przejście do sekcji Kontakty Biznesowe.
 • Podwykonawcom Administratora, którzy wspierają Administratora w dostarczaniu Klientom profesjonalnych usług.
 • Profesjonalnym doradcom i audytorom, jeśli zajdzie taka konieczność.
 • Zewnętrznym organizacjom, które zapewniają Administratorowi: funkcjonalności i aplikacje, przetwarzanie danych lub usługi informatyczne. Część systemów informatycznych Administratora jest dostarczana lub utrzymywana przez strony trzecie, na przykład: usługa będąca oprogramowaniem opartym na chmurze, hosting i zarządzanie witrynami, tworzenie kopii zapasowych danych, bezpieczeństwo i usługi przechowywania danych. Serwery zasilające i ułatwiające Administratorowi infrastrukturę chmury znajdują się w bezpiecznych centrach danych na terytorium Unii Europejskiej.
 • Zewnętrznym organizacjom, które dostarczają dobra, usługi i informacje.
 • Zewnętrznym organizacjom, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. W przypadku wystąpienia potrzeby ustanowienia, wykonania, obrony praw lub zbadania domniemanego przestępstwa, Administrator będzie zobowiązany do udostępniania danych osobowych na przykład organom ścigania, agencjom rządowym, etc.

 

Prawa przysługujące osobom fizycznym

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane, ma zapewniony jednolity poziom prawnie egzekwowalnych praw. Administrator danych, jak i podmioty przetwarzające dane są zobligowane do ochrony tych praw. Poniżej znajdziecie Państwo listę praw przysługujących osobom fizycznym, oraz sposoby ich egzekwowania:

 

Dostęp do danych osobowych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, przechowywanych przez Administratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat typu danych osobowych i sposobu ich przetwarzania, należy wysłać do Administratora e-mail na adres [email protected]. Administrator odpowie na Państwa żądanie tak szybko, jak to będzie możliwe, w ramach obowiązujących prawnie terminów.

 

Wycofanie zgody

Zasadniczo Administrator nie przetwarza danych w oparciu o przesłankę zgody. Dzieje się tak, ponieważ w dużej mierze Administrator może opierać się na innej podstawie prawnej (np. uzasadniony interes prawny). W przypadkach, gdzie przetwarzanie danych dokonywane jest w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy wysłać e-mail na adres: [email protected]. W celu rezygnacji z wiadomości marketingowych, należy kliknąć w link rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej od Administratora wiadomości e-mail.

 

Zmiany w danych osobowych

Administrator dokonuje wszelkich starań, aby dane osobowe które przechowuje były poprawne. W przypadku wykrycia niespójności w danych osobowych, odpowiednie poprawki zostaną wprowadzone bezpośrednio przez Administratora. Jeśli chcą Państwo zaktualizować przetwarzane przez Administratora dane osobowe, należy wysłać do Administratora e-mail na adres: [email protected]

 

Pozostałe prawa

Wraz z dniem 25 maja 2018 roku, w życie weszły prawa przysługujące osobom których dane osobowe są przetwarzane. Mają Państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych kontaktowych, zażądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia tychże danych. W tym przypadku należy wysłać do Administratora e-mail na adres: [email protected]

 

Skargi

Choć bardzo liczymy na to, że nie będzie takiej potrzeby, w przypadku chęci złożenia skargi na sposób wykorzystania Państwa danych osobowych przez Administratora, należy wysłać zawierającą szczegóły wiadomość e-mail na adres: [email protected]. Po uprzednim zbadaniu skargi, odpowiemy na nią tak szybko, jak to będzie możliwe.
Mają Państwo również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, Polska), Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (BfDI, Niemcy), Krajowej Komisji ds. Informatyki i Wolności (CNIL, Francja), Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD, Hiszpania), Komisarza do spraw Ochrony Danych Osobowych (PDPC, Malezja), Biura Komisarza ds. Informacji (ICO, Wielka Brytania). W celu uzyskania dalszych informacji na temat swoich praw i sposobu składania reklamacji, prosimy odwiedzić odpowiednio: stronę internetową UODO, stronę internetową Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji, stronę internetową CNIL, stronę internetową AEPD, stronę internetową Komisarza ds. Ochrony Danych Osobowych, stronę internetową ICO.

 

 

Administracja danych: dodatkowe uwagi i informacje kontaktowe

Podczas przetwarzania danych osobowych podmiot, który decyduje o przyczynie i sposobie przetwarzania danych, jest administratorem danych. Administratorem danych jest Sollers Holding Sp. z o.o. (zarejestrowana w Polsce pod numerem 0000738636 i adresem ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, Polska) oraz inne podmioty z grupy Sollers Consulting będące stroną umowy na potrzeby świadczenia lub odbioru usług oraz w zakresie gromadzonych i przetwarzanych przez te podmioty danych osobowych.

W Sollers Holding zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. W strukturach Sollers Consulting funkcjonuje specjalna komórka organizacyjna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Kontakt z ww. komórką: [email protected].

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

 

Sollers Consulting Sp. z o.o.
Koszykowa 54
00-675 Warszawa, Polska

e-mail: [email protected]
tel: +48 (22) 272 92 22

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Sollers Consulting Sp. z o.o. jest Sollers Consulting (zarejestrowana w Polsce pod numerem 0000191247 i adresem ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, Polska).

W Sollers Consulting zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. W strukturach Sollers Consulting funkcjonuje specjalna komórka organizacyjna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Kontakt z ww. komórką: [email protected].

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sollers Consulting Information Technology SL jest Sollers Consulting Information Technology SL (zarejestrowana zgodnie z prawem hiszpańskim) z siedzibą w Walencji, Hiszpania, pod adresem: 46021-Valencia, Avenida de Aragón, número 30, 8ª planta, oficina 846, zarejestrowana w Registro Mercantil de Valencia, pod numerem NIF: B10970788.

 

W Sollers Consulting Information Technology SL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. W strukturach funkcjonuje specjalna komórka organizacyjna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Kontakt z ww. komórką: [email protected].

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Sollers Consulting Information Technlogy SL

Avenida de Aragón 30

46021-Valencia

e-mail: [email protected]

 

Administratorem danych przetwarzanych przez Sollers Consulting GmbH jest Sollers Consultng GmbH (zarejestrowana zgodnie z prawem niemieckim), z siedzibą w Kolonii, Niemcy, Cäcilienstraße 30, 50667 Kolonia, zarejestrowana pod numerem HRB 83628.

Inspektor ochrony danych został powołany u Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych:

Romina Moch
Sollers Consulting GmbH
Cäcilienstraße 30

50667 Köln
e-mail: [email protected]
tel: +49 176 20337630

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sollers Consulting K.K. jest Sollers Consulting K.K. (zarejestrowana zgodnie z prawem japońskim) z siedzibą w Tokio, Japonia,  Building 3F 20-9 Nishishimbashi  1- chome Minato ku, zarejestrowana pod numerem: 0100-01-192224.

W Sollers Consulting K.K. godnie z obowiązującymi przepisami prawa nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. W strukturach funkcjonuje specjalna komórka organizacyjna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Kontakt z ww. komórką: [email protected].

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 

Sollers Consulting K.K.
TSR, Bldg. 3F
20-9 Nishishimbashi 1- chome
Minato ku (Minato City)
Tokio 105-000311, Japonia
e-mail: [email protected]
tel. nr.: +81 (0) 3-3507-5783

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sollers Consulting SAS jest Sollers Consulting SAS (zarejestrowana zgodnie z prawem francuskim) z siedzibą w Paryżu, Francja, pod adresem: 22 rue des Capucines,  75002 Paris, zarejestrowana w Registre du Commerce et des Societes, pod numerem RCS: 888 208 097, numerem SIREN: 888 208 097, numerem SIRET: 888 208 097 00020.

W Sollers Consulting SAS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. W strukturach funkcjonuje specjalna komórka organizacyjna zajmująca się zagadnieniami przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Kontakt z ww. komórką: [email protected].

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 

Sollers Consulting SAS
22 rue des Capucines
75002 Paris
e-mail: [email protected]

 

Jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych Ameryki, administratorem Twoich danych osobowych jest Sollers Consulting LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa stanu Delaware), z siedzibą w Richmond, VA i adresem: 1806 Summit Ave, Suite 300 #1072, Richmond, VA 23230, zarejestrowana przez The Secretary of State of Delaware z numerem Corporation - 6602341 i numerem Authentication - 202723053, z kapitałem zakładowym 200.000 USD.

 

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z CCPA, DOPPA i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych w USA. Masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe firma gromadzi na ich temat oraz jak są one wykorzystywane i udostępniane. Przysługuje Ci prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do rezygnacji ze sprzedaży ich danych osobowych, prawo do niedyskryminacji przy korzystaniu z praw CCPA, prawo do poprawiania niedokładnych danych osobowych, prawo do żądania ujawnienia, prawo do dostępu do swoich danych osobowych i inne prawa gwarantowane przez obowiązujące ustawodawstwo. Jeśli są Państwo mieszkańcami Kalifornii, prosimy o zapoznanie się z naszym OŚWIADCZENIEM O PRYWATNOŚCI KONSUMENTA KALIFORNIJSKIEGO - UZUPEŁNIENIE, do którego link znajduje się poniżej.

 

Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych i nie przetwarzamy Państwa wrażliwych danych osobowych.

 

W strukturach administratora istnieje specjalna jednostka organizacyjna zajmująca się kwestiami przetwarzania i ochrony danych osobowych. Kontakt z ww. jednostką: [email protected].

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 

Sollers Consulting LLC

1806 Summit Ave, Suite 300 #1072,

Richmond, VA 23230

e-mail: [email protected]

 

Administratorem danych (użytkownikiem danych) przetwarzanych przez Sollers Consulting Sdn. Bhd. jest Sollers Consulting Sdn. Bhd. z siedzibą w Kuala Lumpur, Malezja, Unit 37-2, Level 37, Q Sentral, No. 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral 50470, Malezja, wpisana do Rejestru Spółek pod numerem rejestracyjnym: 202301011497 (1505419-T) oraz inne spółki Sollers Consulting, które są stroną umowy w celu świadczenia lub otrzymywania usług.

 

U Administratora Danych (Użytkownika Danych) nie został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W strukturach użytkownika danych została powołana Osoba kontaktowa jak również specjalna jednostka organizacyjna zajmująca się kwestiami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek zapytań lub skarg dotyczących wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z osobą kontaktową:

 

Osoba kontaktowa: Kamil Paziewski

Stanowisko: Compliance Person, Dział Ochrony Danych Osobowych obsługujący spółki należące do Grupy Kapitałowej Sollers

tel. +60 11 1534 0399

Sollers Consulting Sdn. Bhd.

Unit 37-2, Level 37, Q Sentral, No. 2A, Jalan Stesen Sentral 2,

Kuala Lumpur Sentral 50470, Malezja

e-mail: [email protected]

 

Administratorem danych przetwarzanych przez Sollers Consulting Information Technology Ltd. jest Sollers Consulting Information Technology Ltd. z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania i adresem rejestrowym: 203 London Road Hadleigh Benfleet SS7 2RD, zarejestrowana w Companies House pod numerem 14846071 posiadająca numer: 623, numer UTR: 45692 20510, numer VAT GB447990151, oraz adresem biznesowym: 14 Cullum Street, Londyn, Wielka Brytania, EC3M 7JJ, oraz inne spółki Sollers Consulting, które są stroną umowy w celu świadczenia lub otrzymywania usług.

 

U Administratora Danych nie został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W strukturach użytkownika danych istnieje specjalna jednostka organizacyjna zajmująca się kwestiami przetwarzania i ochrony danych osobowych. Kontakt z ww. komórką: [email protected].

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Sollers Consulting Information Technology Limited

203 London Road Hadleigh Benfleet SS7 2RD

United Kingdom, EC3M 7JJ

 

e-mail: [email protected]

 

W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu zasad przetwarzania danych osobowych przez pracowników lub współpracowników spółek grupy Sollers, prosimy o niezwłoczne przesłanie informacji na adres: [email protected].

 

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 12.12.2023 r.

U Administratora jeden raz w roku przeprowadzany jest audyt poprawności przetwarzania danych osobowych oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi instrukcjami Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli inna spółka działa jako procesor Administrator posiada uprawnienia do audytu sposobu przetwarzania danych. Możliwość audytu musi być również zawsze przewidziana dla wszelkich procesorów danych każdej spółki grupy Sollers.

Administrator zobowiązuje się do regularnego rewidowania niniejszej Polityki Prywatności oraz do przetwarzania danych i informowania o Państwa prawach w przejrzysty sposób.

 

Szczegółowe informacje na temat rodzajów danych osobowych przetwarzanych w Sollers Consulting

 

Kontakty biznesowe

Kontakty dotyczące procesu rekrutacji

Pozostałe kontakty

California Consumer Privacy Statement Supplement