1. Homepage
  2. -
  3. Insights
  4. -
  5. Likwidacja szkód w wersji SMART
Likwidacja szkód w wersji SMART
mar 15, 2020

O kliencie

Naszym Klientem jest rodzima, wiodąca firma specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych programów ubezpieczeniowych i usług dla urządzeń mobilnych jak również oferowania takich urządzeń w formule leasingu. Firma obsługuje ponad 3 miliony klientów w 7 europejskich krajach.

 

Cel projektu

Sollers Consulting wraz ze swoim Klientem podjęli współpracę w celu budowy innowacyjnego rozwiązania, które umożliwiło Klientowi usprawnienie procesu likwidacji szkód.

Podstawowy zakres działania Klienta koncertuje się na jak najszybszym i najefektywniejszym dostarczeniu Klientowi naprawionego urządzenia mobilnego (smartphone, tablet, laptop). Głównymi celami wspólnego przedsięwzięcia było podniesienie jakości obsługi Klienta, zwiększenie efektywności kosztowej procesu likwidacji szkód oraz szybkości dostarczenia usług.

 

Wdrożone rozwiązanie 

W ramach projektu wdrożono centralny system do obsługi procesu likwidacji szkody. Kluczowym w zakresie projektu było zintegrowanie systemu z podmiotami zewnętrznymi realizującymi część procesów. Sprawna i spójna wymiana informacji skróciła proces jednocześnie udostępniając Klientom informacje na jakim etapie naprawy jest urządzenie.

Udostępniliśmy Klientom różne kanały komunikacji – e-mail, sms, podgląd statusu zgłoszenia na portalu klienta. Niezależnie od formy kontaktu zadbano o spójność informacji i jednolitej jakości obsługi.

Biorąc pod uwagę ilość obsługiwanych szkód do zwiększenia efektywności i automatyzacji procesów wykorzystano istniejące dane historyczne. To właśnie na podstawie tych danych część kroków w procesie można było zautomatyzować, ograniczając działania ludzkie do minimum.

Dodatkowo wypracowano segmentację szkód – przede wszystkim pod kątem ich skomplikowania czy konieczności podejmowania dodatkowych kroków czy zaangażowania pracowników bądź innych podmiotów.

Ze względu na realizację usług likwidacji szkód dla wielu Partnerów podczas projektu postawiliśmy na elastyczność rozwiązania. Wdrożono mechanizm umożlwiający szybkie wdrażanie nowych produktów.

Rozwiązanie stworzone przez Sollers Consulting we współpracy z Klientem  jest ciekawą nowością na rynku. Wypełnia lukę w obszarze systemów wspierających likwidację szkód małego sprzętu elektronicznego. W połączeniu z unikalnym „know-how” Klienta w zakresie innowacyjnych programów ubezpieczeniowych i usług dla urządzeń mobilnych daje Klientom gwarancję, że proces naprawy ich urządzeń nie będzie już spędzać im snu z oczu.