1. Homepage
  2. -
  3. Insights
  4. -
  5. Wspólna inicjatywa UMCS i Sollers...
Wspólna inicjatywa UMCS i Sollers Consulting
sty 07, 2019 UMCS, Wykłady , News , Kariera, Sollers

Sollers Consulting, firma działająca w sektorze IT na całym świecie, jest obecna w Lublinie już od 2012 roku, gdzie zatrudnia ponad 100 osób i stale zwiększa zespół. Wychodząc z założenia, że współpraca biznesu z uczelniami wyższymi jest kluczowa, Sollers podejmuje różnorodne działania, pragnąc mieć udział w jak najlepszym kształtowaniu przyszłości IT w Lublinie.
Jednym ze wspomnianych działań był zorganizowany przez Sollers w październiku zeszłego roku panel dyskusyjny poświęcony „Wyzwaniom na rynku pracy IT”, przy okazji otwarcia nowego biura w Lublinie. W panelu uczestniczyli dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin dr Mariusz Sagan, przedstawiciele lubelskich uczelni wyższych, w tym Bogdan Księżopolski Dyrektor Instytutu Informatyki-Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz przedstawiciele Sollers Consulting: współzałożyciel firmy Marcin Pluta i Damian Lewkowicz, Architekt IT. Wydarzenie odbyło się w obecności lokalnych mediów.

Podczas spotkania podjęte zostały próby ustalenia największych wyzwań dla uczelni w szkoleniu studentów kierunków informatycznych, planów rozwoju kierunków informatycznych na najbliższe lata oraz tego jak biznes może wspierać uczelnie w kształceniu przyszłych specjalistów. Paneliści zidentyfikowali kilka obiecujących obszarów współpracy, zarówno w obszarze nauczania, gdzie praktycy z firm IT i doradczych mogą wesprzeć prowadzenie zajęć, jak też w obszarze badań naukowych, np. badanie potencjału i zastosowań nowych technologii do rozwiązywania realnych problemów biznesowych.
Szansa na podjęcie konkretnych działań, które pozwoliłyby pracodawcom takim jak Sollers, dzielić się bogatymi doświadczeniami i wiedzą praktyczną, pojawiła się, gdy Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej (UMCS) zwrócił się do jednego z pracowników Sollers Consulting, Grzegorza Garach z propozycją poprowadzenia zajęć w Instytucie Informatyki. Zajęcia z przedmiotu „Systemy transakcyjne i analityczne”, miały obejmować 15 godzin wykładów i aż 45 godzin zajęć laboratoryjnych.

Grzegorz, Senior Designer z wieloletnim doświadczeniem, z chęcią przystał na propozycję, w której dostrzegł szansę na przekazanie wiedzy w formie, jakiej brakowało mu w jego czasach akademickich – osadzonej w realiach i oferującej praktyczne narzędzia. Postanowił więc nadać kursowi formę nie tylko teoretycznych wykładów, lecz przede wszystkim interaktywnych zajęć laboratoryjnych. W ich ramach uczestnicy poznawali rozwiązania z zakresu business intelligence oraz hurtowni danych, dobre praktyki projektowania wspomnianych systemów, funkcje optymalizatora Oracle i nie tylko.
Prowadzący ograniczał się do wyznaczania ogólnego kierunku i odgrywania roli ‘adwokata diabła’. Z kolei studenci, na postawie 20% danych, uzyskanych od wykładowcy, budowali projekt samodzielnie, opierając się na własnej innowacyjności i kreatywności.

Przygotowując sylabusy, Grzegorz czerpał z doświadczeń, zebranych w czasie pracy w firmie telekomunikacyjnej, między innymi z badania skuteczności kampanii marketingowych. Jak sam mówi, „Według mnie, najskuteczniej podnosimy kwalifikacje ucząc się od innych, szczególnie gdy w grę wchodzi wiedza praktyczna na tak dynamicznym rynku jak IT. Swoją drogą, dla mnie była to równie cenna lekcja jak dla moich studentów”.
Kurs, zrealizowany na podstawie tych nowatorskich założeń trwał od marca do połowy czerwca tego roku. Sądząc jednak zarówno po bardzo pozytywnym odbiorze takiej formy nauki przez studentów, jak też ogólnym zapotrzebowaniu na nowe sposoby przekazywania wiedzy w zmieniającym się świecie i rynku pracy, szczególnie IT, miejmy nadzieję, że jest to pierwszy z wielu przykładów przyszłej współpracy uczelni wyższych z pracodawcami.