1. Homepage
  2. -
  3. Press releases
  4. -
  5. Innowacyjność wymaga przejrzystej wizji
Innowacyjność wymaga przejrzystej wizji
maj 31, 2019

Warszawa, 31 maja 2019 r.: Firmy ubezpieczeniowe postawiły sobie ambitne cele w zakresie cyfryzacji swojej działalności. Jednak budżety IT nadal zbytnio koncentrują się na utrzymaniu starych systemów informatycznych. Jest to jeden z wyników badań przeprowadzonych przez Sollers Consulting wśród ponad 300 menedżerów ubezpieczeniowych z 14 krajów.

Branża ubezpieczeniowa czyni znaczące postępy w digitalizacji. Działy IT stały się głównym motorem tych zmian. Podążając za modelami współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi dostawcami ubezpieczeń, stosują nowe technologie do tworzenia intuicyjnych aplikacji dla swoich klientów. W ramach międzynarodowej konferencji Innovation in Insurance Sollers Consulting zapytał ponad 300 specjalistów i menedżerów branży ubezpieczeniowej o rolę technologii i innowacji w ich branży. Ubezpieczyciela mają trzy najważniejsze ambicje:

  • Automatyzacja
  • Stosowanie sztucznej inteligencji
  • Otwarte API

38% ekspertów ubezpieczeniowych uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat można osiągnąć stopień automatyzacji rzędu 30 do 50%. 26% uważa, że poziom automatyzacji wyniesie od 50 do 70%, podczas gdy dla 21% z nich liczba ta może sięgnąć nawet 70-90%. Tylko 11% uważa, że będzie to mniej niż 30%.

„Istnieje silne przekonanie, że automatyzacja w branży ubezpieczeniowej gwałtownie wzrośnie – komentuje Michał Trochimczuk, Partner Zarządzający w Sollers Consulting. Automatyzacja jest ważnym celem na wszystkich europejskich rynkach ubezpieczeniowych. W branży ubezpieczeniowej praktycznie nie ma projektów, który nie obejmowałby automatyzacji. Często wydaje się, że jest to coś, co osiągnęły tylko najbardziej zaawansowane firmy ubezpieczeniowe, ale dzieje się to niemal w każdej firmie. W naszych projektach widzimy znaczący postęp w automatyzacji”.

Koncentracja na sztucznej inteligencji i otwartych API

Istnieją dwie cechy technologiczne, od których firmy ubezpieczeniowe oczekują najwyższej wartości w ciągu najbliższych pięciu lat. 37% kadry zarządzającej w branży ubezpieczeniowej uważa, że sztuczna inteligencja będzie kluczową technologią, a 35% twierdzi, że skoncentruje się na otwartych API. Inne technologie, takie jak Blockchain, Internet of Things, Robotics i Cloud Computing mają wskaźnik akceptacji na poziomie od czterech do dziewięciu procent.

Zmienne i różnorodne zbiory danych oraz wykorzystanie analizy danych, maszynowego uczenia się i sztucznej inteligencji stały się jednym z najważniejszych celów strategicznych w branży ubezpieczeniowej” – mówi Marcin Pluta, Partner Zarządzający w Sollers Consulting. Wielu ubezpieczycieli stosuje już sztuczną inteligencję do oceny roszczeń, zwalczania oszustw i automatyzacji komunikacji z klientami. Business Intelligence i Data Analytics to obszary, na których firmy ubezpieczeniowe koncentrowały się w ostatnich latach. Oczekujemy, że ubezpieczyciele zainwestują znacznie więcej w sztuczną inteligencję. Sollers Consulting opracował przypadek użycia oparty na Machine Learning, który pozwala ubezpieczycielom osiągać świetne wyniki w krótkim czasie”.

„Branża ubezpieczeniowa jest coraz bardziej związana z partnerami z innych branż” – komentuje Grzegorz Podleśny, Partner w Sollers Consulting. API odgrywają kluczową rolę w wielu naszych projektach. Ubezpieczyciele szukają lepszego dostępu do nowych ekosystemów cyfrowych i dostawców najbardziej zaawansowanych technologii”.

Ponieważ cyfryzacja stała się tak ważna dla branży ubezpieczeniowej, działy IT odgrywają nową rolę. Nie tylko dostarczają nowych narzędzi, ale także wprowadzają nowe sposoby pracy. Zapytani o to, czym jest innowacja, 30% respondentów twierdzi, że chodzi o nową kulturę organizacyjną, 24% uważa ją za tworzenie nowego modelu biznesowego, 18% twierdzi, że innowacja dotyczy nowych produktów i usług, a 11% uważa, że dotyczy zmian w funkcjonowaniu firmy.

„Innowacja to coś więcej niż tylko rozwiązywanie problemów”, stwierdza Trochimczuk. Większość firm ubezpieczeniowych poszukuje fundamentalnej zmiany albo w modelu biznesowym, albo nawet w kulturze firmy.

Budżety IT zablokowane przez dotychczasowe systemy

Działy IT mają jednak bardzo ograniczone budżety. 56% specjalistów ubezpieczeniowych twierdzi, że tylko 10 do 30% budżetów IT inwestuje się w innowacje. Niewielki odsetek (13%) respondentów twierdzi, że ich firma wydaje ponad 40% swojego budżetu na innowacje.

„ Jest gotowość do inwestowania w innowacje, ale jest i wiele wątpliwości z tym związanych” – komentuje Podleśny. Budżety IT są zdecydowanie za bardzo skoncentrowane na utrzymaniu dotychczasowego biznesu i status quo. Krytyczna jest zmiana ich struktury”.

Z badań przeprowadzonych przez Sollers Consulting wynika, że firmy ubezpieczeniowe nie traktują innowacji wystarczająco poważnie. Około 50% firm ubezpieczeniowych monitoruje wydatki na innowacje w sposób niewystarczająco konsekwentny lub ogólny. Tylko 17% menedżerów w ubezpieczeniach twierdzi, że uważnie monitoruje wydatki na innowacje.

Według Trochimczuka obecne podejście do innowacji jest niewystarczające. „Innowacja powinna mieć jaśniejszą wizję, skuteczniejszą realizację i monitorowanie” – mówi Trochimczuk. „Innowacja wynika z tworzenia środowisk, w których idee ludzi mogą się łączyć”.