1. Homepage
  2. -
  3. Press releases
  4. -
  5. Więcej elastyczności w branży ubezpieczeniowej
Więcej elastyczności w branży ubezpieczeniowej
gru 04, 2017

Warszawa, 4 grudnia 2017 r.: Sollers Consulting powitał ponad 250 uczestników z 12 państw na szóstej międzynarodowej konferencji „Innovation in Insurance” zorganizowanej w Warszawie.

Era cyfryzacji stawia firmom ubezpieczeniowym wiele wyzwań, którym nie jest łatwo sprostać. Jedno jest pewne: aby móc się z nimi zmierzyć, ubezpieczyciele muszą unowocześniać architekturę IT. Podczas międzynarodowej konferencji „Innovation in Insurance” ponad 250 specjalistów z branży ubezpieczeniowej pochodzących z 12 państw rozmawiało o czynnikach biznesowych, które będą miały decydujący wpływ na modernizację. Ich wnioski poparte były doświadczeniami zdobytymi na projektach przez następujących ubezpieczycieli: Allianz (Wielka Brytania), AXA (Polska), Basler (Niemcy), Element (Niemcy), Nationale-Nederlanden (Polska) i Prudential (Polska).

Firmy borykają się z przestarzałymi strukturami biznesowymi oraz istniejącymi systemami IT – powiedział podczas przemówienia programowego Michał Trochimczuk, Partner Zarządzający w Sollers Consulting. – Ubezpieczyciele działający w silosach nie będą mieć umiejętności niezbędnych do tego, aby konkurować w nowoczesnej gospodarce – dodał. Start-upy ubezpieczeniowe (tzw. insurtech) stawiają wyzwanie firmom ubezpieczeniowym, które utknęły w nieelastycznych i nieprzyjaznych dla użytkowników strukturach biznesowych. Jednak tylko niektóre z tych start-upów przetrwają. – Firmy typu insurtech nie wyprą z rynku tradycyjnych ubezpieczycieli, ale zapewne będą lepsze w określonych obszarach łańcucha wartości – skomentował Trochimczuk. Firmy ubezpieczeniowe czerpią korzyści z innowacyjności i zwrotności insurtechów, ale w dalszym ciągu muszą zwiększać dynamikę własnych transformacji. Trochimczuk podsumował: – Wierzymy, że elastyczność i możliwość włączenia zewnętrznych partnerów do ekosystemów ubezpieczycieli stanowią klucz do ich sukcesu w przyszłości.

Osiągnięcie tych zwiększonych możliwości będzie wymagającym zadaniem, gdyż firmy ubezpieczeniowe statystycznie wydają 65% budżetu IT na bieżące koszty prowadzenia działalności, a jedynie 15% nakładów przeznaczają na transformacje, jak podał Grzegorz Podleśny, Partner w Sollers Consulting. – Utrzymanie systemów centralnych oraz ich uaktualnianie pochłaniają największą część budżetu na wydatki technologiczne ubezpieczycieli – powiedział. Opłacalność oraz elastyczność operacyjna są głównymi czynnikami wpływającymi na wybór nowego systemu centralnego przez ubezpieczycieli, ale ważne jest, aby popatrzeć na tę decyzję w sposób całościowy, uwzględniając cały cykl życia systemu. – Sollers stworzył wewnętrzny model do oceny centralnych systemów ubezpieczeniowych. Opiera się on na trzech głównych kategoriach: pokryciu luk funkcjonalnych, architekturze IT oraz współpracy z dostawcami – wyjaśnił Podleśny. Podejście Sollers Consulting do wyboru dostawcy jest bardziej szczegółowe niż rankingi firm badających rynek. – Na wyniki w naszym modelu wpływa więcej czynników. Kładziemy też nacisk na elastyczność i zdolność do integracji, które są kluczowe w działalności biznesowej w dzisiejszych czasach – podkreślił Podleśny.

Temat ten został szczegółowo omówiony podczas panelu dyskusyjnego, który poprowadził Marcin Pluta, Partner Zarządzający w Sollers Consulting. Christian Kromann (TIA Technology), John Macdonald (Fadata) oraz Keith Stonell (Guidewire) rozmawiali o tym, jak proponowane przez nich rozwiązania wspierają transformacje i innowacyjność ubezpieczycieli. Uczestnicy panelu położyli nacisk na to, jak ważna jest modernizacja systemu centralnego, oraz pokazali, jak firmy ubezpieczeniowe mogą zmniejszać ryzyko związane z implementacją. Dyskutowali także o wpływie SaaS (ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) na różne rynki ubezpieczeniowe oraz skupili się na funkcjonalnościach, które firmy ubezpieczeniowe muszą pozyskać, aby budować swoją pozycję w nowej erze cyfryzacji.

Czołowi przedstawiciele sześciu firm ubezpieczeniowych przedstawili, w jaki sposób zrealizowane przez nich projekty technologiczne umożliwiły korzystne zmiany biznesowe. Evandro Manolas oraz Adam Rates z Allianz UK opowiedzieli o przygotowaniach operacyjnych do wspólnego przedsięwzięcia z LV=. Wolfgang Pander oraz Carsten Kobbe-Dunker z Basler Germany wytłumaczyli, jak ten niemiecki ubezpieczyciel przekształca biznes ubezpieczeń komunikacyjnych. Piotr Kucharski z AXA Polska przedstawił szczegóły połączenia TIA Policy System z modułem Guidewire ClaimCenter. Anna Messerli, CFO w Prudential Polska, omówiła istotę procesów i aplikacji przedsprzedażowych w kontekście pozytywnych doświadczeń konsumenckich z firmami ubezpieczeniowymi. Michał Hucał z Nationale-Nederlanden przedstawił integrację RIFE (Responsive Integrable Front End) z TIA Policy Admin. RIFE to niezwykle elastyczne rozwiązanie front-end dla ubezpieczycieli, którzy chcą działać szybciej na rynku. Dr Wolff Graulich z Element opowiedział o wysokiej modułowości modelu biznesowego niemieckiego start-upu ubezpieczeniowego.

W Sollers Consulting łączymy biznes i technologię – podsumował Michał Trochimczuk, Partner Zarządzający. Unowocześnianie IT zawsze powinno być integralną częścią transformacji biznesowej. – Ubezpieczyciele straciliby wielką szansę, gdyby wykorzystali nowe oprogramowanie jedynie do odwzorowania dawnego modelu biznesowego – powiedział Trochimczuk.