Kompetencja Tia Technology

Kompetencja Tia Technology

Dzięki długoterminowej współpracy, uzyskaliśmy solidne kompetencje w zakresie Tia oraz zespół specjalistów dedykowany realizacji projektów wdrożeniowych Tia w firmach ubezpieczeniowych.

Utrzymujemy ścisłą współpracę z firmą Tia. Obecnie posiadamy jeden z największych zespołów w Europie w zakresie Tia.

Informacje o kompetencji TIA
20 projektów

Sollers Consulting był dotychczas zaangażowany w 20 projektów wdrożeniowych lub utrzymaniowych systemu Tia Technology w różnych firmach ubezpieczeniowych na całym świecie.

5000 osobodni od 2017 roku

Od 2017 roku zainwestowaliśmy 5000 osobodni w wewnętrzy rozwój, badania oraz tworzenie akceleratorów wspierających projekty.

+80 ekspertów

Zespół ponad 80 ekspertów z praktycznym doświadczeniem w konfiguracji Tia i obsłudze.


Przykłady implementacji

Zobacz, jak pomagamy klientom:

Więcej
AVIVA Poland

Ponowne wdrożenie ‘side-by-side’ Tia5 do Tia7.3 dla ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych. \W Tia Product Center (TPC) wdrożono istotnie dopasowane ekrany ADF dla ubezpieczeń pojazdów oraz nieruchomości, w liniach biznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ubezpieczeń podróżnych. Projekt obejmował także integrację z licznymi front-endamisystemem finansowym, dwoma systemami obsługującymi wydruki oraz zewnętrznym silnikiem taryfowym. 

Wróć
Więcej
Nationale Nederlanden

Wdrożono system Tia7.4 razem z RIFE jako front end do sprzedaży w kanale bancassurance. Platdorma umożliwiła Nationale-Nederlanden sprzedaż ubezpieczeń na życie oraz innych w różnych bankach poprzez wiele kanałów dystrybucji. Po 6 miesiącach od rozpoczęcia projektu system był gotowy do wejścia na produkcję.

Wróć
Więcej
AXA

Projekt obejmował wdrożenie produktów ubezpieczeń dla firm w Tia6 włącznie z pełną ponowną implementacją procesów prowizyjnych, księgowych i reasekuracji. Przygotowaliśmy pełną integrację pomiędzy systemami wewnętrznymi i portalami. Co więcej, w zakres projektu wchodziła także integracja z Guidewire ClaimCenter

Wróć

Tia Community Conference

Jesteśmy dumni, że uczestniczyliśmy i sponsorowaliśmy konferencje Tia,

które umożliwiły nam spotkanie z użytkownikami Tia i wieloma naszymi klientami.

TIA Conference - Community 2017 Sollers team. Gallery
TIA Conference - Community 2018 Sollers team. Gallery
TIA Conference - Community 2019 Sollers team. Gallery
Łukasz Wolski
Head of Tia Competence