1. Homepage
 2. -
 3. Usługi i produkty
 4. -
 5. Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie Ryzykiem

Zarządzanie Ryzykiem

Nasze podejście do zarządzania ryzykiem

 

Kompleksowa analiza ryzyka wymaga holistycznego podejścia, dobrej jakości danych i specjalistycznych narzędzi, które pozwalają na przeprowadzenie zoptymalizowanego procesu (end-to-end). W realizacji tego procesu niezbędne jest doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, IT i zarządzaniu danymi. Sollers dysponuje tym doświadczeniem, dzięki wielu projektom, które przeprowadziliśmy z klientami z sektora finansowego.

Łącząc tę wiedzę i doświadczenie z wiodącymi na rynku narzędziami naszego zaufanego partnera - Moody's Analytics ™ - możemy zaoferować Ci nasze usługi.

Narzędzia wsparcia Klienta

Moody's Analytics oferuje ekspercką wiedzę w zakresie finansów oraz narzędzia analityczne, które pomagają liderom biznesowym podejmować lepsze i szybsze decyzje.

Jako Sollers, specjalizujemy się w następujących narzędziach:

01

Ocena ryzyka kredytowego

CreditLensTM

line

Stworzona przez Moody's Analytics platforma CreditLensTM pomaga instytucjom finansowym szybciej i wydajniej podejmować lepsze decyzje o udzielaniu pożyczek klientom komercyjnym. Jej innowacyjna technologia umożliwia bankom spójne prognozowanie danych finansowych, które jest niezbędne w stosowaniu zaawansowanej analityki, w tym porównywania i benchmarku portfela w celu lepszej oceny ryzyka. Zbudowane w oparciu o technologię nowej generacji rozwiązanie CreditLensTM zapewnia wszystkie funkcje prognozowania danych finansowych oraz znaczące udoskonalenia, które mają na celu usprawnienie procesu sprzedaży tworzenia propozycji kredytowych i podejmowania decyzji kredytowych.

02

Zarządzanie aktywami i pasywami

RiskConfidence

line
System RiskConfidence oferuje zintegrowany zbiór narzędzi zarządzania aktywami i pasywami, system rozliczeń za fundusze, zarządzania ryzykiem płynności, oraz biznesowe i prawne narzędzia raportowe. To wszystko dostępne jest za pośrednictwem jednej, zunifikowanej platformy, ze wspólnym źródłem danych oraz opartej o wspólny silnik wyliczeń.
03

Przejście do nowych ram rachunkowości ubezpieczeń

RiskIntegrity dla MSSF 17

line

Rozwiązanie RiskIntegrity dla MSSF 17 pomaga firmom ubezpieczeniowym przejść z obecnych standardów rachunkowości ubezpieczeniowej do MSSF 17. Wspiera ono podmioty ubezpieczeniowe różnej wielkości - od dużych międzynarodowych grup z przedsiębiorstwami ubezpieczeń majątkowych i osobowych do małych ubezpieczycielu specjalizujących się w jednym rodzaju ubezpieczeń - w skutecznym pokonywaniu nowych wyzwań w zakresie sprawozdawczości.

04

Zgodność z wytycznymi prawnymi

RiskFoundation™

line

Platforma RiskFoundation zapewnia infrastrukturę niezbędną do wdrożenia światowej klasy systemu zarządzania ryzykiem. Obsługuje zgodność z wytycznymi regulacyjnymi i ma kluczowe znaczenie dla wielu kompleksowych rozwiązań Moody Analytics w zakresie ryzyka, przeznaczonych dla instytucji finansowych.

 

RiskAuthority ™

line

Aplikacja RiskAuthority ™ jest rozwiązaniem zapewniającym usprawnienie i automatyzację procesów w zgodności z regulacjami Bazylei I, II i III. Obejmuje ona ryzyko kredytowe, rynkowe, płynności, koncentracji i operacyjne. Zapewnia kompleksowe rozwiązanie w pełni zgodne z regulacjami Bazylei III i obejmujące zarządzanie danymi, obliczanie kapitału regulacyjnego oraz raportowanie.

Nasze kompetencje

Sollers jest w stanie wspierać projekty przez cały cykl ich życia

Implementacje

Nasza wiedza sprawia, że planowanie i tworzenie systemów informatycznych jest szybkie i wydajne, jako iż obejmuje

Implementacje

 • Zbieranie wymagań
 • Kompleksowe wsparcie wdrożenia
 • Analizę danych dostarczanych do systemu
 • Zapewnianie jakości danych
 • Projektowanie i usprawnianie procesów ekstrakcji, przekształcania i ładowania danych,
 • Konfigurację systemów

Dostosowania

Nasze doświadczenie w standardowym dostosowywaniu produktów gwarantuje pełną satysfakcję z wdrożonego rozwiązania, gdyż obejmuje

Dostosowania

 • Ocenę wymagań w kontekście funkcjonalności Out of The Box
 • Projektowanie funkcjonalne i projektowanie interfejsów użytkownika,
 • Nowe funkcjonalności, reguły biznesowe i dostosowywanie interfejsów użytkownika do specjalnych wymagań klienta,
 • Implementację kart oceny współczynników PD i LGD
 • Integrację systemów

Wsparcie użytkownika

Nasza wiedza pozwala nam wspierać kluczowe obszary związane z projektem, organizacją i merytorycznym kontekstem każdego wdrożenia. Są to

Wsparcie użytkownika

 • Zarządzanie projektem
 • Parametryzacja i optymalizacja modeli oceny
 • Usługi doradcze
 • Dev-Ops
 • Wsparcie użytkownika
 • Migracje

Inne możliwości wsparcia dla banków i ubezpieczycieli

Wspieramy również banki i ubezpieczycieli za pomocą różnych narzędzi biznesowych, które pozwalają im poprawić efektywność kosztową i jakość obsługi klienta:

Emil Bojar
Lead Consultant
Jakub Wróblewski
Manager