1. Homepage
  2. -
  3. Insights
  4. -
  5. Japoński ubezpieczyciel, oferujący ubezpieczenia majątkowe...
Japoński ubezpieczyciel, oferujący ubezpieczenia majątkowe direct
Sollers , Case study , Digital, Innowacje

O kliencie

Japoński ubezpieczyciel oferujący ubezpieczenia majątkowe direct. Główne linie biznesu to ubezpieczenia motoryzacyjne, motocyklowe i ubezpieczenia dla zwierząt dla klientów indywidualnych. Kanały dystrybucji ubezpieczyciela to telefon, agregatorzy, internet, urządzenia mobilne, współpracujący agenci oraz white labels za pośrednictwem dilerów motocykli.

Cele projektu

Po 20 latach użytkowania dotyczasowy system przestał nadążać za zmieniającymi się i zróżnicowanymi potrzebami klienta. Niezwykle chaotyczna architektura uniemożliwiała szybkie wprowadzanie zmian niezbędnych na konkurencyjnym rynku. Z perspektywy firmy, projekt miał na celu uproszczenie architektury IT, wdrożenie podejścia agile u pracowników oraz umożliwienie firmie łatwego adaptowania się do sytuacji. Projekt miał również na celu zaoferowanie usług skoncentrowanych na kliencie, poprzez uproszczenie i przyspieszenie procesów. Był to projekt transformacij cyfrowej, oparty na wdrożeniu platformy Guidewire, przeprowadzony w metodyce agile – co było bardzo nietypowe dla projektu tej skali na japońskim rynku ubezpieczeniowym.

Wdrożone rozwiązanie

W ścisłej współpracy z ekspertami z Sollersa, ubezpieczyciel z powodzeniem zrealizował pierwszy w Japonii projekt wdrożenia Guidewire w metodologii Agile, wprowadzając też nową, zorientowaną na klienta strategię, by w bliskiej przyszłości stać się jednym z wiodących ubezpieczycieli direct w Japonii.

Wdrożono następujące rozwiązania, Guidewire PolicyCenter, BillingCenter oraz Digital Portals. Projekt obejmował ponadto szereg integracji, elektroniczne repozytorium dokumentów i data lake, a także strategię i realizację migracji danych.

Eksperci Sollers Consulting wspierali optymalizację procesów, przeprojektowanie doświadczenia klienta oraz promowanie podejścia ‘mobile first’, a ponadto przeprowadzili szkolenia zespołu klienta w zakresie modelowania produktów ubezpieczeniowych w nowym systemie i podejścia agile.

Nowy system centralny umożliwia integrację z zewnętrznymi partnerami, wprowadzanie zmian w systemie i skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek. Realizacja projektu pozwoliła wdrożyć szereg funkcjonalności przyjaznych dla klienta, w tym komunikację bez użycia dokumentów papierowych, anonimową kwotację dla nowych klientów, zautomatyzować integracje, w celu walidacji danych dotyczących pojazdów i historii zgłaszania szkód przez klienta, uprościć komunikację z klientem a także bardziej zautomatyzować procesy. Stworzono też nowy model taryfikacji ułatwiający modyfikacje i testowanie standardowych stawek. Zautomatyzowano też proces sprzedaży nowych produktów i usług, strategię wdrażania zmian i odnawiania polis, w zakresie powiadamiania klienta, wydawania polis i wysyłania dokumentacji klientom, w razie potrzeby łącznie z powiadomieniem partnerów ubezpieczyciela.

Transformacja DevOps

Klient był przyzwyczajony do ręcznych wdrożeń, więc podstawowym zadaniem była zmiana jego podejścia. Zaproponowaliśmy szereg technologii oraz narzędzi do automatyzacji, przy pomocy których stworzyliśmy i skonfigurowaliśmy środowiska. Jako, iż wykorzystaliśmy podejście infrastruktura jako kod byliśmy w stanie dostarczyć w pełni funkcjonalne środowisko testowe wraz z repozytorium kodu i implementacją praktyk CI/CD w 2 tygodnie. Używając OpenShift jako platformy dla naszych kontenerów na których zainstalowany był GW Suite, zdołaliśmy dodatkowo zautomatyzować i zoptymalizować proces. Wszystkie środowiska z pełnym zestawem aplikacji i niezbędną konfiguracją są zachowane w formie szablonów i parametrów. Dzięki temu, w razie potrzeby jesteśmy w stanie stworzyć nowe środowisko w niecałe 30 minut. Zastosowanie Jenkinsa jako narzędzia do automatyzacji umożliwiło procedurę wyzwalania automatycznych testów kodu, kompilacje i wdrożenia aplikacji. Dzięki naszemu rozwiązaniu deweloperzy szybciej widzieli wyniki swojej pracy, a testerzy mogli szybciej reagować na potencjalne problemy z nowo wprowadzanymi funkcjonalnościami. W wyniku powyższego, udało nam się zrealizować pierwszy projekt GW tej skali w Japonii. Jednak największym sukcesem jest fakt, iż klient chce teraz wdrożyć nasze rozwiązania we wszystkich swoich istniejących systemach.

See other case studies