1. Homepage
  2. -
  3. Insights
  4. -
  5. Digitalizacja procesów bancassurance i affinity...
Digitalizacja procesów bancassurance i affinity przez ubezpieczyciela

O kliencie

Naszym klientem jest międzynarodowa grupa finansowa będąca jednym z liderów polskiego rynku ubezpieczeń na życie. Ubezpieczyciel posiadający bogate tradycje i doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń na życie z ogromnym potencjałem na rozwój w obszarze ubezpieczeń majątkowych.

Cel projektu

W związku ze zmniejszającym się potencjałem polskiego rynku ubezpieczeń na życie, nasz klient zdecydował się na poszukiwanie szans w obszarze ubezpieczeń majątkowych. Ze względu na historyczną koncentrację działalności na rynku ubezpieczeń życiowych, niezbędne okazało się dostosowanie architektury IT do nowych wyzwań. W tym celu została podjęta decyzja o jednoczesnej modernizacji centralnego systemu ubezpieczeniowego oraz wdrożeniu nowego systemu do obsługi produktów i procesów ubezpieczeniowych. Celem projektu stało się wdrożenie kompletnej platformy dla bancassurance i affinity oraz zapewnienie kompletnej i elastycznej obsługi sieci partnerów ubezpieczeniowych, w tym banków.

Wdrożone rozwiązanie

W ramach projektu został wdrożony centralny system ubezpieczeniowy oraz Platforma RIFE. Sollers był partnerem wdrożeniowym w zakresie dotyczącym systemu centralnego oraz dostawcą Platformy RIFE. Byliśmy także odpowiedzialni za przeprowadzenie integracji systemów informatycznych ubezpieczyciela

RIFE jest kompletną platformą dla bancassurance’u, która pozwala na zniwelowanie bariery technologicznej utrudniającej rozpoczęcie i rozwój działalności bancassurance i affinity.

Ubezpieczenia są jednym z głównych obszarów kompetencji Sollers Consulting. W ciągu ostatnich lat uczestniczyliśmy w wielu projektach i programach transformacji cyfrowej naszych klientów, w szczególności związanej z wdrażaniem centralnych systemów ubezpieczeniowych. Ze względu na domenowe doświadczenia, byliśmy w stanie zapewnić kompleksową usługę obejmującą wdrożenie obydwu systemów w bardzo krótkim czasie.

Projekt został poprowadzony w 100% w sposób agile’owy zapewniając naszemu klientowi maksimum kontroli nad jego produktami. Prace zostały zrealizowane zgodnie z unikalnym modelem wdrożeniowym Sollers Consulting, wypracowanym na bazie wielu lat doświadczeń na rynku.

W rezultacie, zarówno system centralny jak i RIFE zostały wdrożone w rekordowym czasie ok 7 miesięcy, co umożliwiło szybki start sprzedaży ubezpieczeń.

Szybkie i zyskowne wdrożenie

  1. 7 miesięcy do startu produkcyjnego, co umożliwiło szybkie uruchomienie sprzedaży.
  2. 50% zmniejszenie TCO platformy do zarządzania produktami i sprzedaż (w porównaniu do platformy obsługującej ubezpieczenia na życie)
  3. Ponad 30 produktów wdrożonych w 3 lata po go-live.

Zobacz pozostałe case studies: