Digital Ecosystem

Jako Partner Digitalizacji od ponad 15 lat wspieramy naszych Klientów w tworzeniu i rozwoju ich cyfrowych ekosystemów.  

Instytucje finansowe wciąż zmagają się z dużym kosztem i długim czasem zmian w ich front-endach. Szczególnie trudno jest o elastyczne zarządzanie dosprzedażą oraz zapewnieniem spójnego Customer Experience w różnych kanałach.  

W odpowiedzi na te bariery rozwinęliśmy elastyczną platformę front-end, stanowiącą centrum ekosystemu umożliwiającego realizację prawdziwie cyfrowego Customer Journey.  

RIFE jest w stanie wykorzystać nowoczesne możliwości przetwarzania i analityki danych i zrealizować obietnicę prawdziwie klientocentrycznego podejścia do procesów biznesowych i personalizacji doświadczenia Klienta.  

Mocne strony rozwiązania RIFE koncentrują się na responsywności wobec szybko zmieniających się wymagań instytucji finansowego, rozwoju współpracy z partnerami biznesowymi oraz maksymalnym wykorzystaniu potencjału pracowników sprzedaży i obsługi: 

 • Digitalizacja i wielokanałowe Customer Journey  
  • Wyjątkowe doświadczenie Klienta, płynnie ‘podróżującego’ między różnymi kanałami sprzedaży i obsługi 
  • Automatyzacja czasochłonnych elementów procesów sprzedażowo-obsługowych i zwiększenie nacisku na budowanie relacji z Klientem 
 • Efektywne udostępnianie innowacji produktowych w różnych punktach kontaktu z Klientem 
  • Wysoko spersonalizowana oferta dzięki efektywnemu zastosowaniu złożonych reguł biznesowych i mikrosegmentacji 
  • Lepsze zrozumienie potrzeb Klienta 
  • Elastyczna oferta dopasowana do unikalnych wymagań Klienta 
  • Zwiększenie lojalności i retencji 
 • Otwarty ekosystem “lean front-end” 
  • Zarządzanie ofertą white-label 
  • Niskokosztowa integracja z partnerami zewnętrznymi, w tym fin-tech 
  • Zwinne prototypowanie dzięki low-code platform 

Responsive Integrable Front End to nowoczesne i kompleksowe narzędzie do sprzedaży ubezpieczeń, pozwalające na szybkie wdrożenie nowych produktów oraz umożliwiające elastyczne dostosowanie ich do potrzeb Twojej firmy. RIFE jest systemem złożonym z dwóch aplikacji. Użytkownik sam konfiguruje zawartość i wygląd aplikacji sprzedażowej za pomocą aplikacji konfiguracyjnej tak, aby szybko dopasować ją do wymogów rynku oraz oczekiwań swoich klientów.

RIFE Customer Journey Platform to nowatorskie rozwiązanie dla instytucji sektora finansowego do wielokanałowego zarządzania sprzedażą i obsługą, stawiające w centrum uwagi Klienta. Umożliwia szybką i elastyczną personalizację oferty i obsługi w wymiarach mikrosegmentu klienta, punktu kontaktu oraz portfolio produktowego.  

Responsywna warstwa front-end może być w łatwy sposób konfigurowana, aby dostarczyć: wyjątkowe doświadczenie Klienta w kanale direct self-service, szerokie możliwości sprzedaży w kanałach partnerskich (także w modelu white-label i multi-branded) oraz wszechstronną warstwę obsługową dla oddziałów i pracowników.  

Rozwiązanie jest w pełni wertykalne i zorientowane na integrację z istniejącą architekturą IT przedsiębiorstwa. Procesy biznesowe i produkty sektora ubezpieczeń i finansowego są osią rozwiązania, dzięki czemu może ono zostać szybko i efektywnie osadzone w nowym lub istniejącym ekostystemie firmy jako elastyczny front-end według podejścia „architektury dwóch prędkości”. 

Korzystając z algorytmów machine learning i sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej i narzędzi proaktywnej obsługi behawioralnej, dostarczamy światu finansów rewolucyjne rozwiązania, dzięki którym era digitalizacji jest dla niego zarówno czasem przełomu, jak i sukcesu 

Możliwości naszego rozwiązania można ocenić w trakcie dedykowanych warsztatów. Przygotujemy w platformie RIFE dostosowany do Państwa firmy przypadek biznesowy. Dzięki temu zobaczą Państwo konkretną wartość dodaną, którą RIFE może dostarczyć. 

contact.rife@sollers.eu

Uzupełnij to pole
Uzupełnij to pole
Uzupełnij to pole
Uzupełnij to pole
Uzupełnij to pole
Uzupełnij to pole