1. Homepage
 2. -
 3. Procedura przetwarzania danych osobowych

Inne Kontakty

Inne Kontakty

Procedura przetwarzania danych osobowych – Polityka Prywatności

Sollers Consulting

 

Inne Kontakty

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 02.11.2022 r.
Warszawa, 21 Maja 2018 r.

Inne Kontakty

 

Pracownicy i podwykonawcy

 

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane związane z naszymi własnymi pracownikami i podwykonawcami. Wykorzystujemy je do celów administracyjnych, jak również do zarządzania i promowania naszej działalności (w tym między innymi: realizacji projektów, oceny pracy, obsługi logistycznej, pozyskiwania nowych firm i partnerów, itp.) Pracownicy Sollers Consulting i podwykonawcy mogą znaleźć informacje na temat tego, dlaczego i w jaki sposób gromadzone są, przechowywane i wykorzystywane ich dane osobowe, w wewnętrznej Polityce Prywatności Pracowników.

 

Dostawcy

Gromadzenie danych

Gromadzimy, dane osobowe dostawców w celu odbioru i kontroli świadczonych przez nich usług, które umożliwiają nam prowadzenie działalności, a także w celu administrowania umowami. Gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, jak. imię, nazwisko, dane kontaktowe.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystywane w następujących celach:

 • Otrzymywanie profesjonalnych usług i towarów od dostawców.
  Np. będziemy przetwarzać dane osobowe osób fizycznych reprezentujących dostawcę, który dostarcza Sollers Consulting towary biurowe lub świadczy usługi potrzebne naszej firmie w celu uzyskania tych towarów i usług.
 • Zarządzanie siecią kontaktów między dostawcami a Sollers Consulting
 • Prowadzenie naszej działalności, tj. rozwijanie i zarządzanie naszymi usługami i produktami
 • Używanie i utrzymanie naszych systemów IT
 • Aplikacje i zarządzanie systemami
 • Hosting i zarządzanie stroną internetową
 • Organizowanie lub ułatwianie organizacji wydarzeń biznesowych
 • Wykonywanie analiz i działań związanych z zarządzaniem ryzykiem, jakością i bezpieczeństwem
  Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach wykonywanych przez nas działań związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa; na przykład skanowania w celu identyfikacji szkodliwych wiadomości e-mail.
 • Zgodność z prawem
  Jako dostawca usług profesjonalnych musimy przechowywać pewne dane, aby móc udowodnić, że przestrzegamy prawa i przepisów w całym procesie świadczenia usług.

 

Retencja danych

 

Dane osobowe, które przetwarzamy będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy z Dostawc, którego reprezentuje kontakt, a po rozwiązaniu umowy, przez okres do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań po stronie Dostawcy.
W przypadku, gdy dłuższe okresy przechowywania danych będą wymagane, aby umożliwić nam obronę lub realizację naszych praw, będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Osoby odwiedzające nasze biura

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, naszym danym i innym zasobom, wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa, w tym: kontrolę dostępu do naszego budynku i do naszych biur.

 

Dostęp do naszego budynku:

 

 • Każda osoba odwiedzająca budynek biurowy naszej firmy, zobowiązana jest do wpisania się w recepcji budynku do Księgi Gości i wskazania niezbędnych danych osobowych (tj. imię i nazwisko) oraz firmy lub podmiotu, który odwiedza. Wpisy w Księdze Gości są trwale usuwane po okresie 3 lat.
 • Części wspólne budynku (w tym korytarze) są ściśle monitorowane przez kamery CCTV, a zarejestrowane dane są przechowywane przez okres 30 dni, po czym nagrania są nadpisywane. W przypadku wystąpienia incydentu lub konkretnego problemu, materiał filmowy jest wykorzystywany do zbadania zdarzenia. Jeżeli nagrane dane okażą się przydatne, będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym prawem.

 

Dostęp do naszych biur:

 • Każda osoba odwiedzająca nasze biuro, zobowiązana jest do podania imienia, nazwiska i wskazania odwiedzanego pracownika.
 • Nasi pracownicy mają dostęp do pomieszczeń biurowych tylko z imienną kartą dostępu. Dane dotyczące wejść pracowników są przechowywane przez okres 3 lat, po czym są usuwane. W przypadku wystąpienia incydentu lub określonego problemu dane te są wykorzystywane do zbadania zdarzenia. Jeżeli zarejestrowane dane okażą się przydatne, będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym prawem.
  Osoby odwiedzające nasza stronę internetową

 

Gromadzenie danych

 

Pliki Cookies

Podczas poruszania się po naszej stronie internetowej możemy gromadzić ograniczone dane osobowe za pomocą Plików Cookies, czyli małych plików tekstowych, które są później zapisywane na naszych serwerach. Służą one do utrzymania sesji (np. do utrzymania użytkownika zalogowanego na stronie internetowej), dzięki czemu użytkownik nie musi za każdym razem wprowadzać tych samych informacji, ponieważ są one już zapisane. Jesteśmy zobowiązani do informowania osób wchodzących na naszą stronę internetową, o tym że gromadzimy pliki cookies. Możesz zdecydować, czy się z tym zgadzasz. Jeśli nie wyrazisz zgody na gromadzenie przez nas plików cookies, możesz mieć ograniczony dostęp do sekcji związanych z gromadzeniem danych. Więcej informacji na temat funkcjonowania Plików Cookies znajdą Państwo w dedykowanej Polityce Cookies.

 

Wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem naszej strony internetowej

 

W przypadku, gdy zdecydują się Państwo skontaktować z nami za pośrednictwem naszej sekcji "Kontakt / Zapytanie ofertowe / Zapytanie o informacje", będziemy gromadzić Państwa numer telefonu i adres e-mail. Nie będziemy gromadzić danych osobowych określanych jako wrażliwe (np. pochodzenie etniczne, dane biometryczne, rasy lub dane o karalności) i uprzejmie prosimy o niepodawanie nam tego typu informacji.

 

Wykorzystywanie danych

 

Jeżeli osoba odwiedzająca stronę internetową zgadza się na przekazanie nam swoich danych osobowych, jest to równoznaczne z wyrażeniem przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w następujących przypadkach:
• Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
• Dostarczanie materiałów marketingowych i informacyjnych o Sollers
• Rozpoczęcie procesu (np. procesu rekrutacji, w przypadku gdy kontaktują się Państwo z nami w celach związanych z rekrutacją)
• Monitorowanie bezpieczeństwa strony internetowej
• Analiza danych
• Rejestracja w określonych obszarach witryny

Sollers Consulting jest bardzo zaangażowany w ochronę danych osobowych, dlatego nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób udostępniać danych osobowych naszych kontaktów stronom trzecim bez wyraźnej zgody udzielonej przez Państwa, udzielonej na wyraźne żądanie.

 

Retencja danych

 

Dane osobowe, które przetwarzamy, będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne (na przykład: tak długo, jak pozostajemy w relacji z konkretną osobą), zgodnie z obowiązującym prawem.