1. Homepage
  2. -
  3. Insights
  4. -
  5. Jak wiodący skandynawski ubezpieczyciel zapewnił...
Jak wiodący skandynawski ubezpieczyciel zapewnił jakość kodu na dużym projekcie?
Sollers , Case study , Digital, Innowacje

O Kliencie

Ubezpieczyciel jest drugim największym dostawcą ubezpieczeń majątkowych na rynku skandynawskim.

Jaki był cel projektu?

Od samego początku było jasne, że nasza współpraca będzie owocna, ponieważ Ubezpieczyciel i Sollers Consulting mają wiele wspólnego. Byliśmy zdeterminowani, aby udowodnić, że możemy stać się zaufanym partnerem digitalizacji.

Będąc w trakcie wdrożenia Guidewire ClaimCenter, wiodący skandynawski ubezpieczyciel chciał zagwarantować możliwie jak najwyższą jakość kodu tworzonego przez programistów. Sollers idealnie pasował do roli eksperta ds. Quality Assurance, ponieważ mamy rozległe doświadczenie we wdrożeniach dużych projektów Guidewire, skupiamy się na terminowym zakończeniu prac, a najwyższa jakość jest dla nas priorytetem.

Celem projektu było przeprowadzenie audytu kodu w Guidewire ClaimCenter wdrażanym w tym czasie przez Ubezpieczyciela. Na audyt składały się dwie płaszczyzny: automatyczny przegląd kodu przeprowadzony przez GoQu – narzędzie stworzone wewnętrznie przez Sollers Consulting, zaprojektowane do automatycznej analizy kodu centrów Guidewire ekspercki przegląd kodu wybranych funkcjonalności ClaimCenter przeprowadzony przez doświadczonego Architekta GW z Sollers.

Jaki był wynik projektu?

Przeprowadziliśmy skrupulatny audyt jakości kodu i przekazaliśmy Klientowi komplet wniosków i rekomendacji zaprezentowanych w obszernym raporcie, na który składały się m.in.: podsumowanie liczby błędów, ze wskazaniem ich rodzajów, powagi oraz długu technologicznego, odniesienie zebranych wskaźników do średniej na rynku ubezpieczeń, poziom personalizacji i modyfikacji gotowych rozwiązań, wynik sprawdzenia zmian jakości kodu na przestrzeni trwania projektu, zdefiniowanie trendu i prognozy jakości kodu w nadchodzących etapach projektu, wskazanie nieoptymalnych rozwiązań technicznych i złych praktyk w kodowaniu, rekomendacje w zakresie najlepszego wykorzystania gotowych rozwiązań oraz ulepszenia przeglądu kodu i jego jakości. Rekomendacje przedstawione przez Sollers Consulting były podstawą wprowadzenia przez Ubezpieczyciela akcji naprawczych na projekcie.

Zobacz inne case studies